FACEBOOK

Как държавна фирма даде 2,573 М лв. на Огнян Донев да я купи?

Свързани новини

„Ето един пример за подобна сделка, без претенции, че е най-изчерпателен или нарицателен: На 30 юли 2001 г. е подписан договор за продажбата на Телекомплект ЕАД от РМД срещу 9.4 млн. лв. За купувача сделката се оказва почти подарък:

От исканата цена само 10% се плащат в брой. Останалите 90% се плащат с компенсаторки, като към датата на покупката компенсаторните записи се търгуват на цена между 14 и 16% от номинала им, което означава, че цялата „кешова“ цена е била в размер на около 2.3 млн. лв.

Но никой не обръща внимание на една съществена подробност. По време на покупко-продажбата в банковата сметка на Телекомплект АД има 3,245 млн. лв. Тоест купувачът плаща, става собственик на фирмата и веднага забогатява с 945 000 лв. Плюс 16 златни имота в София!

След пререгистрацията на Телекомплект в Надзорния съвет на „работническото” дружество са назначени Огнян Донев като зам.-председател и неговият приятел - адвокатът Венцислав Стоев. Сделката е подготвена и сключена от Агенцията за приватизация с изпълнителен директор Левон Хампарцумян.

В тази сделка тандемът Донев–Стоев налага модел, който вече е изпробван успешно. В следващите години ще се окаже, че изкупуваните дружества неизменно разполагат с налични средства, достатъчни да погасят задълженията на своя купувач към държавата и към финансиращите го банки. В бързината по сделката с Телекомплект се стига и до куриоз. ТЕМА разполага с писмо, подписано от Хампарцумян, в което се казва, че Телекомплект АД е закупило и заплатило цената за Телекомплект ЕАД. Налага се съдия от фирменото отделение на СГС да го коригира, че купувачът всъщност би трябвало да е РМД.
Както се казва в такива случаи – грешката е вярна.

По всичко личи, че Телекомплект е купен от РМД с пари на ... Телекомплект. Това проличава и от самия финансов отчет на купеното дружество за 2001 г., където изрично е упоменато, че през същата тази година – през която е закупено за 2.3 млн. лева – то е дало назаем на новия си собственик сумата от... 2.573 млн. лева.

Тъкмо достатъчно, за да се „купи“ само. Към онова време Огнян Донев вече е собственик на дялове и в други дружества”, пише Тема.

Както личи в Търговския регистър, постепенно Телекомплеккт придобива акции от другите фирми на тандема: 20,502% в Софарма имоти АДСИЦ, 20,415% в Софарма АД, 6% в Софарма Билдингс АДСИЦ.

Основните акционери в Софарма АД (и чрез нея в Софарма Трейдинг АД), както и в Софарма имоти АДСИЦ Огнян Донев и Венцислав Стоев придобиха процент от Албена инвест холдинг чрез фирмата си Телекомплект Инвест АД, съобщи investor.bg.

В нея 47,44% са на Донев, а други също 47,44% са

на Стоев. Кой стои зад останалите 5 на сто от компанията може би е най-интересният и вероятно решаващият политически въпрос, но това е тема за друг разговор.

Продажбите на дялове от Софарма продължиха - над 4.7 млн. броя при същата цена от 4.27 лв. Обеми над 5% в дружеството притежават няколко компании - свързаните с Огнян Донев Донев инвестмънтс холдинг (25.19%) и Телекомплект инвест (20, 41%), както и Ромфарм компани със 17.33% към края на ноември, с над 5% дял е ЗУПФ Алианц България.

Телекомплект прави и интересни съдружия по интереси с различни фирми. Специално четете в свързания текст за комбината с Тилев архитекти – уникална държавна поръчка от уж преследващия Огнян Донев режим на Борисов, който му дава 14 млн. лв. или невероятна сума - по 3400 лв. на кв.м за строителство преди 7 години. Това е при Борисов 2.

При правителството Борисов 3 пък друг партньор в ДЗЗД на Телекомплект взема без ред и конкурс 5 милиона по прословутия пернишки водопровод. Става въпрос за Гелак. „Тази поръчка е разделена на четири обособени позиции, като фирма Райкомерс конструкшън ЕАД взема две от тях с договори на обща стойност 9,5 млн. лв. без ДДС, ГБС-Инфраструктурна строителство АД е избрана за третата обособена позиция (5,7 млн. лв.), а последният договор е сключен с фирма Гелак ООД (5 млн. лв.). Целта на тези ремонти дейности е да намалят загубите по водопреносната мрежа - отново забатачен с години проблем, задълбочен от честите аварии след въвеждането на водния режим.

Тук сроковете за изпълнение са много дълги и при желание можеше да се използва по-конкурентен подход за избор на изпълнители. Според публикуваната информация четирите позиции по поръчката следва да се изпълнят за 158, 200, 335 и 200 дни. При по-състезателна процедура - било тя проведена със съкратени срокове, можеше да се натиснат цените надолу и да се избегнат съмненията за задкулисни договорки кой да изпълнява дейностите.

Всички договори са сключени с предварително избран изпълнител и са подписани на стойността, изчислена от общинската администрация като прогнозна.

Съмненията се засилват допълнително и от отказа на община Перник да публикува договорите. Нито един от спешните контракти не е публикуван в профила на купувача. Справка в други преписки показва, че се публикува пълната информация по поръчките, включително и подписаните договори с ценови оферти и графици за изпълнение”, пише в. Сега.

Илиян Костадинов


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени