FACEBOOK

Общината започва пилотна програма Предприемчиви учители

72 учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап ще се включат в обучения

Когато говорим за качествено образование, основният фактор са добре подготвени и мотивирани учители. Затова са важни инвестициите в подготовката на учителите. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при обявяване на старта на програмата „Предприемчиви учители“, предават от общината.

72 учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап ще се включат в обучения от пилотната програма „Предприемчиви учители“, която стартира в София. Тя е резултат от дългогодишното успешно сътрудничество в областта на обучението по предприемачество между Столична община и образователната организация JA България. Програмата беше одобрена от Столичен общински съвет. Ключова цел на програмата, с оглед на последните изменения в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), е да се реализира отчетлив принос към подобряване на качеството на преподаване на предприемачество на територията на Столична община – която е първата община с подобна програма.

Кметът Фандъкова посочи направените инвестиции от Столична община в образованието. През последните години построихме над 90 нови сгради на детски градини, три нови училища, извършваме разширения на Първа английска гимназия и 112 училище, на 149 СУ в Овча купел с физкултурен салон и кабинети. Инвестираме целенасочено в мерки за енергийна ефективност на сградите и започнахме цялостни реконструкции на сгради и дворове. Тази година общо в ремонти и строителство на детски градини и училища инвестират около 48 млн. лева от бюджета на общината и европейски средства.

Програмата „Предприемчиви учители“ е иновативна програма, която цели да създаде добър модел за повишаване на квалификацията на учителите за обучение в предприемачество и предприемаческо мислене у учениците. Тя се изпълнява и във връзка със Стратегията за младите хора в Столична община и Стратегия за интелигентна специализация на София, като Столичната община е първата в България с подобна стратегия. Столичната община работи и по конкретен проект за създаване на „Лаборатория за иновации“ в подкрепа на младите хора. Лабораторията ще работи с младите хора ще предоставя развитие на уменията на младите хора за иновации и предприемачество, обучение с фокус върху дигиталните технологии и дигиталното образование, ще свързва млади хора с бизнеса и техни партньори от Европа.

На откриването на програмата присъства и заместник-министъра на образованието и науката, Таня Михайлова. „Благодаря на Столична община и Джуниър Ачийвмънт, че отново трасират пътеката, по която да се върви в промяната на нагласите към предмета „Технологии и предприемачество“. Успехът този предмет да бъде въведен още от 1-ви клас се дължи на предприемчивите учители, затова е важно да ги подкрепим, за да могат те да предадат знанията и уменията и да формират отношението в своите ученици“, каза Михайлова.

В пилотната програма, която стартира с обучение на учители от начален етап, се включват представители на училища от почти всички райони на столицата. В двудневен формат ще премине обучението на учителите от начален и прогимназиален етап, а това за учителите от гимназиален етап ще бъде в продължение на три дни и ще се проведе на 12-14 септември. Обученията целят да провокират учене чрез преживяване и да запознаят учителите с интерактивни преподавателски техники, които могат да използват в своите класни стаи за развиването на предприемаческите умения и мироглед на младите хора, обучаващи се в столичните училища.

„Столична община е важен партньор за Джуниър Ачийвмънт България, защото нашето сътрудничество е оказало положително въздействие върху поколения млади хора в годините. Сега, с програмата „Предприемчиви учители“ съм нетърпелива да видя още в края на 2018/2019 учебна година нови резултати с истинска стойност за столицата и за страната ни – очакванията ни са над 1000 ученици от 1. до 12. клас, от столични училища, да изучават програми на JA, които ще повишат финансовата им грамотност, уменията им за работа и ще изградят и у тях, и у учителите им дух на предприемчивост и инициативност.“, каза изпълнителният директор на JA България Милена Стойчева.

Програмата предвижда и проследяване по време на учебната година чрез методическа подкрепа за учителите и мониторингов механизъм, който има за цел да изведе резултатите и въздействието от обучението по предприемачество върху уменията, нагласата и мотивацията както на учителите, така и на учениците, обучаващи се по предприемачество в рамките на предмета “Технологии и предприемачество“ в общообразователната подготовка, а също и в разширената и допълнителната подготовка.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени