FACEBOOK

Не покривате критериите за еврото: ЕЦБ

Европейската Централна Банка публикува своя Конвергентен доклад. Такъв доклад се прави веднъж на 2 години (всяка четна година).


Документът  покрива всички държави-членки на ЕС извън еврозоната, които не са освободени от задължението да приемат еврото (освен Дания; преди също Великобритания като член на ЕС имаше такава opt-out клауза).


При поискване от някоя държава, която желае да въвежда еврото, ЕЦБ изготвя Конвергентен доклад само за нея, т.е. в нечетна година. Например догодина България може да поиска такъв доклад, ако желае да въвежда еврото от 2024 г.


Докладът на ЕЦБ представя оценката на Банката на Еврозоната за готовността на една държава евентуално да приеме еврото. Разглеждат се критериите за т.нар. „номинална“ конвергенция (критериите от Маастрихт).

ЕЦБ казва, че България не покрива 2 от 5-те критерия – за дефицита и инфлацията.

Бюджетен дефицит: в България дефицитът е 4, 1% от БВП през 2021 г. (при праг 3%).

Инфлация: в България средногодишната инфлация е 5.9% (мерена от май 2021 година до април 2022). А позволеният праг е 4.9%.

По правилата от Маастрихт, дефиницията е, че инфлацията не трябва да бъде с повече от 1, 5 процентни пункта над инфлацията в 3-те държави с най-ниска инфлация в ЕС.


Напомняме - приемането на еврото е задължение, прието с подписването на договора за присъединяване на страната към ЕС. Но няма срок за изпълнение на това задължение.

България има суверенното право сама да избере кога е подходящият за нея момент.

Трябва ли да бързаме с еврото, ако не сме погтотвени и то не е полезно за нашата икономика и гражданите на България?”, пише топикономистът Стоян Панчев.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени