FACEBOOK

КЗП трябваше да защити хората с бързи кредити: БНБ

„Начините и средствата, които се използват за погасяване на кредитни задължения, възникнали за кредитополучателите въз основа на сключени договори за кредит между тях и регистрирани финансови институции по чл.3а от ЗКИ, не са предмет на контрол или регулация от страна на БНБ.

Когато страна по кредитна сделка е потребител, изискванията към договора за кредит, неговата форма и съдържание и към предоставянето на преддоговорна информация се определят от Закона за потребителския кредит, Закона за защита на потребителите и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите. Контрол по спазване цитираните разпоредби от трите закона се осъществява от Комисията за защита на потребителите.

Във връзка с принципния въпрос за участия на офшорни компании като собственици на финансови институции моля да имате предвид, че законодателят не е предвидил финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ да бъдат включени в приложното поле на Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици.

Извън рамките на законоустановените норми, определящи нейните правомощия, Централната банка не е в позиция да извършва преценка и изразява становище относно поведението на Кредисимо ЕАД” , пише в отговор до 19 минути БНБ като красвноречиво посочва виновника – КЗП, начело с Димитър Маргаритов, след ден стават 8 месеца от изтичането на мандата му.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени