FACEBOOK

Ангел съм аз: Безуханова


Саша Безуханова, която е била и оценител, а и получател на скромната сума от 2,5 млн. лв. със своя фирма по програмата за иновации в Плана за възстановяване и устойчивост, за втори път се оправдава по темата.


Само напомняме, че ядливи чаши, за каквито нейната компания тепърва получава огромни средства да ги открива, отдавна - от години, има в България, а по света - от векове. Ето нейния коментар, в който нарича сама себе си ангел, вероятно в лош превод от английски на пернишки: "9:23 ч.

Как се избират компаниите–новатори в Европа – фактите и медийната реалност у нас днес

Координираната медийна кампания по повод финансирането на 12 български компании с оценка „Печат за високи постижения‘ от престижната Европейска програма EIC с ресурс от ПВУ видимо обслужва краткосрочни политически цели. По същината си това е атака срещу цвета на българския бизнес, получил Европейско признание на дейността си – тъкмо този бизнес, който е най-желан, подкрепян и търсен в цял свят.

Причината да говоря отново по темата е фактът, че през последните дни в медии, както и лични профили в социалните медии, включително на политически лица, системно се разпространява невярна и подвеждаща информация за програмата за финансиране, както и за облагодетелстване на компанията Къпфи ООД, в която имам дялово участие като ангел – инвеститор, във връзка с това, че съм член на журито на EIT.

Ето какви са фактите:

Програмата EIC Accelerator на EIC съществува от 2018 година и цели да подкрепи най-перспективните за Европейската икономика стартиращи иновативни компании, осигурявайки възможност за до 2,5М евро грантово финансиране и потенциално до 15М евро дялов капитал, с които Европа придобива директно дялово участие в тези компаниите. Провеждат се четири сесии за избор годишно, на всяка от които кандидатстват между 3000 и 4500 фирми от държавите членки на ЕС и асоциираните държави (с равни права за финансиране) - Швейцария, Изреал, Норвегия, Турция. До момента над 75 000 компании са кандидатствали по програмата.

Това е полето, на което се състезават и българските компании за финансиране на иновативните си продукти.

Ето каква е процедурата на EIC до 2020г., по която са оценявани по-голямата част от 12-те компании, получили грант по четвъртата мярка на Плана за Възстановяване и Устойчивост (ПВУ) на България - "Подкрепа за иновативни предприятия, отличени с "Печат за високи постижения"” :

Оценката на кандидатурите се осъществява на два етапа:

Етап 1 : Кандидатите подават детайлно описание на проекта си, включващо подробен бизнес и финансов план за следващите шест години, както и информация за патенти и доказателства за технологична иновация от независими научни лаборатории, сертификационни организации и писма за интерес от клиенти.
Всеки от тези кандидатстващи проекти се оценява от четирима независими дистанционни оценители (измежду 1500 професионалисти оторизирани от EIC след оценка на релевантна експертиза), които по правило не се познават и нямат комуникация помежду си. Оценките им се обединяват в общ доклад с максимална интегрална оценка до 15 точки. На фирмите получили оценка над 13 точки се дава ‚Печат за високи постижения‘. Компании се ранкират и за следващия етап се класират двойно по-голям брой от предвидения за съответната сесия бюджет.

Етап 2 : Получилите одобрение от Етап 1 компании се канят на интервю с жури от специално подбрани от EIC високопрофилни експерти, включващи партньори в инвестиционни фондове, ангел инвеститори и учени в областта на иновативната икономика от различни Европейски държави. Членовете на журито се разпределят в паралелни екипи по пет човека от EIC. Те провеждат интервюта с финалистите и вземат решение на кои компании да се предостави финансиране. В процеса се прилага много стриктна процедура за избягване на конфликт на интереси на членовете на журито, отчитаща факта, че тези фигури работят системно с иновативни компании, някои от които са потенциални реципиенти на финансиране по програмата. Процедурата включва декларация дали в някоя от компании – финалисти съответният интервюиращ има инвестиционен интерес или познава екипа. В такъв случай тази компания се интервюира от друг жури екип . Ако по случайност компанията е разпределена в жури екипа, в който някой от членовете е заинтересована страна, има специална процедура, с която той не участва в интервюто и оценката на компанията.

Личното ми участие в процеса е на този етап, като член на журито на Европейско ниво, което селектира проектите на кандидати от всичките 27 държави – членки и асоциираните държави.

Не съм участвала, а и, очевидно, процедурно не бих могла, в интервюто и оценката на Къпфи ООД.

Разбираемо, част от компаниите не получават одобрение за финансиране на етап финално интервю. Оценката с „Печат за високи постижения‘ е основание националните държави да предоставят финансиране без нов конкурс на компаниите предвид високите критерии, по които са оценявани на Европейско ниво проектите им.

Промяната в процедурата, която се въведе пред 2021г. е, че има допълнителен предварителен етап с кратко описание на проекта, на който кандидатурите се отсяват с помощта на Изкуствен интелект, а ‚Печат за високи постижения‘ се потвърждава на Етапа на интервю.

От години в редица Европейски държави, сред които Германия, Италия, Гърция, Испания, всички прибалтийски държави и т.н., има програми, с които компаниите с ,Печат за високи постижения‘ от конкурс на EIC получават директно публично финансиране заради потенциала за значим принос в националната и Европейска икономика, който продуктите им носят. България е последната държава, която въвежда този утвърден механизъм . Средствата са по четвъртата мярка на Плана за Възстановяване и Устойчивост (ПВУ) на България - "Подкрепа за иновативни предприятия, отличени с "Печат за високи постижения" и, както е известно, 12те компании получиха грантове, някои - четири години след кандидатстването им на Европейско ниво.

Каква е ситуацията с компанията Къпфи ООД, в която имам дялово участие от 10,86% като Ангел инвеститор?

Къпфи ООД кандидатства за EIC грант през 2020г. Интегралната оценка на дистанционни оценители на кандидатурата (Етап 2) е 14,55 от възможни 15 точки (най-високата, по моя информация, получавана от българска компания) и по процедурата й е присъден ‚Печат за високи постижения‘.

Тази оценка е направена преди етапа, на който аз и всички други членове на журитата имат участие в процеса и, очевидно, дори теоретично нямам механизъм за въздействие върху нея.

За да добиете представа за магнитута на конкурса – в рамките на сесията на EIC през октомври 2020 кандидатури са подали 4200 компании, 1291 са получили „Печат за високи постижения‘, 134 са поканени на последващ и финален етап на оценка - интервю. От България - това са две компании :Къпфи ООД и Ай Райз Механикс 357 ЕАД. Статията с резултатите от сесията - в коментари .

През такъв процес са минали всички 12 компании, които получиха грантове от най-сетне утвърдена и България процедура за финансиране на фирми, които носят потенциала за икономическо развитие на държавата ни по най-високите световни стандарти.

Горда съм с резултатите на Къпфи ООД и на всички компании получили заслужено признание за перспективността на бизнесите, които развиват.

С този разяснителен текст настойчиво каня редакциите на Епицентър, Информационна агенция PIK.bg, Гласове, Tribune.bg, Plovdiv-Online, Филтър да го публикуват без редакторска намеса, интерпретации и обвързване с политически процес. Няма такова. Има компании, които са се доказали и са национален капитал. Затова трябва да бъдат разпознати и поздравени.

Бих искала да поканя тези и други медии, които хвърлят сянка върху почтеността на иновативните компании и инвестиралите в най-рисковата фаза на развитието им, да сменят оптиката и да разпространяват информация за постиженията на иновативните стартиращи компании, които създават световни иновации и развиват продукти с висока добавена стойност от България. Защото тъкмо те носят потенциала да променят ‚ишлеме икономиката‘ ни днес в такава с висока добавена стойност . Те са, които биха донесли големия принос към бюджета и авторитет на държавата ни. Те са ключът към перспективното ни общо бъдеще".


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени