FACEBOOK

15% от укранците с редовна работа

"Украинските бежанци у нас в момента са 81 486 души”, заяви предNova шефът на Агенцията за бежанците Мариана Тошева. От тях 45 000 са деца, което означава че останалите са 36 486  души.

“Общо 5 600 са сключените трудови договори с украинци получили временна закрила у нас”, сочи статистиката на портала България за Украйна. Това означава, че само 15% от възрастните бежанци са започнали работа. В статистиката обаче не влизат наетите на граждански договори или на изпитателен срок.44% от тях са наети в сектор Хотелиерство и ресторантьорство. 11% от вече работещите украинци са намерили препитание в преработващата промишленост и в сектора Производство на електрическа и топлинна енергия и на горива.В Административни и спомагателни дейности се трудят други 9%, а 20%  са посочени в статистиката, като заети в други дейности.

Допълнителен стимул за осигуряване на заетост е стартиралата схема Солидарност, финансирана с близо 47 млн. лв. евроапари.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени