FACEBOOK

1/4 млрд.лв. наши хвърли Борисов 3 за ден

В 35-ия ден на национални протести с искане на оставка на правителството и на главния прокурор на заседанието си днес кабинетът одобри около 242 млн. лв. допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства и общини.

7 млн. лв. за линейки и болници

Допълнителни разходи в размер на 2 532 000 лв. са одобрени по бюджета на Министерството на здравеопазването за дофинансиране на купуването и поддръжката на 42 линейки с повишена проходимост, окомплектовани с необходимото оборудване и апаратура.С други две правителствени постановления се одобряват допълнителни разходи съответно на 2 454 000 лв. и 2 000 000 лв. за държавни болници - търговски дружества, за капиталови разходи за купуване на дълготрайни материални активи, е посочено в правителственото прессъобщение, предаде Дневник.

100 млн. лв. за студентски общежития и стипендии

Допълнително 100 милиона лева отпусна кабинетът по бюджета на Министерството на образованието и науката за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, както и за увеличаване на студентските стипендии.

85 млн. лв. помощи при затворени детски градини и училища

Семейства с деца до 14 години ще имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които отглеждат сами децата си, реши правителството с приемането на промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. За прилагането на новата мярка за подкрепа на работещи родители за преодоляване на негативните последици от КОВИД-19 правителството ще осигури 85 млн. лв.

За семейства с едно дете размерът на месечната помощ ще е равен на минималната работна заплата - 610 лв. до края на 2020 г. За семейства с две и повече деца помощта ще е 150 на сто от минималната заплата или 915 лв. до края на 2020 г. Помощта ще се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията от коронавируса.

Право на новата помощ ще имат и семействата, в които двамата или единият от родителите са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или в случай че размерът на обезщетението е по-малък от минималната заплата. Месечна помощ ще могат да получат и семейства, в които двамата или единият от родителите се самоосигуряват, но не могат да работят поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация, следва да бъде по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.). Месечната помощ ще се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца, спрямо които е предприета временна мярка за закрила по Закона за закрила на детето, ако семействата отговарят и на другите условия за отпускане на помощта.

10 млн. лв. по бюджетите на три министерства

Министерството на културата получава допълнително 403 700 лв., за създаването на териториални звена на Главна дирекция "Инспекторат по опазване на културното наследство".

Министерството на отбраната получава 8 660 000 лв. са за изграждане на корпус към Клиниката по инфекциозни болести и ремонт и апаратура във ВМА в София, както и за ремонт и апаратура на на Отделението по инфекциозни болести във ВМА в Сливен.

Министерството на младежта и спорта за 2020 г. получава до 840 000 лв. за изграждане на спортно съоръжение в дворното място на ОУ "Отец Паисий" в асеновградското село Тополово.

7 млн. лв за общините Кюстендил и Етрополе

Община Кюстендил взема допълнително 6 млн. лв. за ремонт на улици и на Спортен комплекс "Осогово". По бюджета на община Етрополе са одобрени 1.1 млн. лв. за ремонт на улици и за възстановяване на търговска чаршия "Малки пазар".

33.2 млн. лв. за училищни кабинети

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер 16 586 976 лв. по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда". Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

С Постановлението кабинетът одобрява и пари по две дейности според броя на учениците в училището. 12 617 955 лв. са за одобрените проекти на 45 общински училища по дейност I "Големи проекти". Финансирането за едно училище може да е до 300 000 лв. и е предназначено за училища с над 300 ученици, където ще се изграждат центрове за млади изследователи, центрове за технологии в креативните индустрии, центрове за дигитални създатели, изследвания, иновации и др. 3 969 021 лв. се предоставят на одобрените проекти на 83 общински училища по Дейност II "Малки проекти". Всяко училище с до 300 ученици може да кандидатства с проект до 50 000 лв.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени