FACEBOOK

51%: корупцията расте при Борисов 3

Над половината (51%) българи смятат, че ситуацията с корупцията в страната се е влошила през последните 3 години, т.е. по време на сегашното правителство на Бойко Борисов. Като цяло за 80% корупцията е широко разпространена, а 23% - че е същата като през 2017 г., предаде Дневник.

Почти осем от десет българи (78%) смятат, че единственият начин да успееш в бизнеса в България е, ако имаш връзки с политици. Също толкова са убедени, че корпцията вече е част от бизнес културата в страната.

Особено тревожно е, че здравеопазването е сочено като вторият по масово искане и даване на подкупи сектор след полиция и митници.

Това показват резултати от специално проучване на "Евробарометър" за възприятието за корупция и сблъскването с нея във всекидневието, проведено през декември 2019 г. и публикувано днес. То е резултат от разговор с анкетирани лице в лице с гражданите на 28 държави.

В България спрямо предишно подобно проучване от октомври 2017 г. реално са намалели с 3 процентни пункта посочилите отговора за широко разпространена корупция. Но и с 3 пункта са се увеличили хората с усещане, че тя се е влошила оттогава.

Запитани дали лично са били засегнати от корупция във всекидневието си, с "да", отговарят 28% от българите. Но образът на властите като масово корумпирани е категоричен - 79% казват, че така е в обществените институции на местни и регионално ниво, а за тези на национално ниво тази оценка посочват 84%.

Само 4 сектора са посочени от под 30% българите като места, където масово се искат или се дават подкупи: банки (15%), частни компании (20%), образование (20%), органите на социално и осигуряване и подпомагане (30%).

Полиция и митници са безспорни "шампиони" с 61%, следвани от здравеопазване (53%) и държавни служители, възлагащи обществени поръчки (51%).

Корупцията се разраства при правителството на Борисов, смятат половината българи.

С 2 пункта до 10% се е увеличила групата българи, които признават в интервюто с анкетиращите, че им се е налагало да плащат допълнително или да дават скъп подарък на лекар или медицинска сестра отвъд явните медицински такси. В Европейския съюз осредненият показател е два пъти по-нисък - 5%.

Над два пъти по-висок от средното за ЕС е делът на българите (11%), посомили, че е преживял или е бил свидетел на случай на корупция.

В същото време 13% смятат за приемливо да дадат пари на държавната администрация или за да получат обществена услуга (в ЕС средното е 16%). Всеки трети (срещу 23% в ЕС) приема, че може да даде подарък по този повод, а 26% - да направи услуга.

Отговорите за бизнеса, властта и корупцията оформят картина, в която това престъпление се върши в големи мащаби по-далеч от всекидневието на хората. Водещи до корупция за 84% от анкетираните са прекалено тесните връзки между бизнес и политици. За 81% протеккцията над корупцията пречи за развиване на конкуренция в България.

Анкетираните в България показват и отчетливи разлики спрямо средното за ЕС на въпроса защо хората не биха докладвали за корупция. За 39% това е безсмислено, защото виновните няма да бъдат наказани, докато в ЕС средният показател е 30%. Същото е и съотношението при отговора "защото съобщаващиете за корупция не са защитени". Почти една трета (32%) казват, че който съобщава, си навлича неприятности с полицията и други власти. Почти всеки пети (18%) смята, че изобщо не си струват усилията.

"Трудно е да се докаже каквото и да било" смятат 38% от българите и 45% средно в ЕС.

Анкетата показва още, че българите не са съвсем сигурни къде трябва да се съобщи за корупция. Всеки четвърти (23%) отговаря с "Не знам", докато в ЕС средното е 7%, а още 12% от българите са казали, че не могат да изберат нито един от предложените им отговори. Всеки трети (32%) казва, че ще отиде в полицията, следват медиите (20%) и чак тогава специализираната агенция за борба с корупцията (18%).


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени