FACEBOOK

Фандъкова напомни скандалните приватизации от синьото време в София

Кръглото кафене Кривите огледала, Детски кът - Водно каналче, Велопистата и Трите дансинга в Борисовата градина да бъдат върнати на Столичната община, поиска в доклад, оповестен от offnews кметът Йорданка Фандъкова. Те са предоставени за стопанисване и управление на Софийски имоти ЕАД на 28 юли 1997 г., когато в София управляваше единната в онези години синя десница:

„По заповед на Фандъкова шефът на Общинския строителен контрол към НАГ издаде заповеди за премахване на незаконни строежи на терените на Капитолия и Веселото село. И двете заповеди са обжалвани пред Административен съд - София град. Обжалвани са и прекратяванията на договорите за наем, с които се иска предаване на терените на Софийски имоти, като до момента на първата инстанция приключи делото с наемателя на терена на автокъща Капитолия в полза на общинското дружество, както писахме преди 2 седмици. Четирите имота попадат Княз Борисовата градина, която се подържа и се управлява от общинското предприятие Паркове и градски градини, в това число и частта от парка, която е изключителна публична държавна собственост, дадена за управление на Столичната община през 2012 г. с решение на Министерския съвет.

През 2016 г. след решение на Столичния общински съвет и проведен конкурс за избор на проектант, на дружеството Ковачев архитекти е възложено изготвянето на проект на Подробен устройствен план на парк Княз Борисова градина. През 2019 г. проектът на ПУП беше предаден за разглеждане и обсъждане. Изработването и приемането на Подробен устройствен план на Борисовата градина има две важни цели – първата, е запазването на парка, а втората – недопускане на ново строителство в него. Въпросът за недопускане на ново строителство е изключително важен поради фактът, че на територията на Княз Борисовата градина съществуват терени, които преди 15-20 години са станали частна собственост.

В периода 1997 – 2005 г. знакови места от територията Борисовата градина са продавани, заменяни и апортирани в смесени търговски дружества.
На 18.12.2002 г. с решение № 50 по Протокол № 46 на Столичния общински съвет Кръгло кафене Кривите огледала е апортирано в капитала на Софийски имоти ЕАД. Със същото решение СОС е дал и съгласие за извършване на разпоредителна сделка със сградата. Три месеца по-късно – през март 2003 г. сградата от 88,5 кв. м. на кота „0“, 52,7 кв. м полуниво и съответното право на строеж върху общинската земя са продадени на едноличен търговец „Минкин – Албена Минкин“.

Със същото решение №50 от 2002 г. Столичен общински съвет „с цел създаване на комплексни зони за отдих, развлечение, спорт и обслужване на населението“ апортира в акционерно търговско дружество притежаваните от Софийски имоти ЕАД терени – „плаж-лятна къпалня „Мария Луиза“ с прилежащ терен и Летен театър с прилежащ терен. Апортът е извършен след като през 1996 и 1999 г. с решения на СОС двата имота първо са дадени за управление и стопанисване на Софийски имоти ЕАД, а след това са включени в капитала на дружеството.

На 13.07.1998 г. с решение на №46 по протокол №45 Столичният общински съвет включва в капитала на Софийски имоти ЕАД терен от 2500 кв. м. на ул. Арх. Йордан Миланов, върху който е разположен ресторант Тенекиите. През 1999 г. с приватизацията на БКС-Средец ЕООД е приватизиран ресторанта, а през 2001 г. Софийски имоти ЕАД заменя терена под ресторанта срещу два апартамента на вече приватизираното БКС-Средец. През 2005 г. имотът е продаден на Телекомплект АД.
На 29.09.1999 г. Столичната община прехвърля възмездно на събирателно дружество с фирма М плюс В – Митов и сие СД правото на собственост върху обект от 250 кв. м, представляващ Пицария Ариана, намираща се в м. Борисова градина срещу пазарната цена на правото на строеж от 23 385 лв.

На 22.12.1999 г. с решение №47 по протокол №4 Столичния общински съвет приема план на „детски увеселителен център“ в м. Борисова градина – Погребите I част, кв. 5, парцел II и обявява 35 000 кв. м от публична в частна общинска собственост. Със същото решение СОС дава съгласие имота да се замени за жилищни имоти с фирмата Пио Технолоджи АД. През 2001 г. Столична община заменя терена от 34 880 кв. м срещу 42 броя жилища.
На 11.12.2000 г. с решение №31 по протокол 19 Столичният общински съвет обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост 10 дка в м. Борисова градина – Погребите. На 01.08.2002 г. Столична община сключва договор за замяна с търговското дружество „Цирк Роял“ АД на 10 000 кв. м в местност Борисова градина – Погребите срещу 10 апартамента. Фирма Цирк поял АД доплаща на Столична община 85,60 лв. разлика в оценката на заменените имоти. Към настоящия момент имотът е собственост на Литекс пропърти АД.

Подробният устройствен план на Княз Борисовата градина, който в момента се обсъжда, следва категорично да защити имотите, които са част от територията на парка като част от зелената система на София, като не допуска инвестиционни намерения на частните собственици, свързани с ново строителство.

За всички общински поземлени имоти, намиращи се в парк Княз Борисова градина, кметовете на районите Средец, Лозенец и Изгрев следва да съставят актове за публична общинска собственост, съгласно одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост, като за изпълнението внесат доклади в Постоянната комисия по Икономика и стопанска дейност към Столичен общински съвет, пише още в доклада на Фандъкова.

В него обаче липсва сделката за замяната на 20 830 кв м срещу 15 апартамента на Юлия Берберян и Георги Малеев от 18.02.1998 г”.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени