FACEBOOK

СУ открива институт за големи данни и изкуствен интелект?

Откриването на два института към Софийския университет предвижда проект на постановление на Министерския съвет, чието гласуване предстои през януари, предаде Оффнюз.

Те са Югоизточноевропейски институт по право, икономика и интелектуална собственост и Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“. Инициативата е на Академичния съвет на висшето училище.

В ЮИПИИС ще се извършва дългосрочна научноизследователска дейност чрез обединяване усилията на преподаватели от различни научни специалности и факултети на СУ за развитието на науката в областта на правото, икономиката и интелектуалната собственост - уточнява министърът на образованието Красимир Вълчев, който е вносител на проекта.

Създаването му ще позволи провеждането на научноизследователска дейност с национално и международно значение по проекти и програми. Ще се насърчи изготвянето на съвместни изследователски проекти с чуждестранни партньори, ще се повишат обемът и качеството на научните разработки, включително чрез създаване на нови научни знания и научноприложими продукти, уверява той в доклада си към проекта.

В института няма да учат студенти по специалности от акредитираните професионални направления във висшето училище. Той ще обединява преподаватели от Юридическия факултет, Стопанския факултет и други звена на висшето училище.

В ГДПИО ще се развива интердисциплинарна научноизследователска и иновационна дейност в областта на големи данни и изкуствен интелект съвместно с правителствени организации, индустрията и предприемачи, уточнява министърът. Звеното ще способства за създаване на цялостна научноизследователска среда и стимулиращи възможности за осъществяване на научна дейност и предоставяне на услуги, отговарящи на потребностите на обществото, както и за разширяване и укрепване на връзките на университета с бизнеса и индустрията чрез трансфер на технологии и научни резултати.

Предвидено е в основното звено да работят най-малко 15 души в четири структурни звена: секция „Анализ на големи данни“, секция „Интегриране на големи данни“, секция „Визуализация на големи данни“ и секция „Методологии и технологии за големи данни“.

Досега висшето училище няма открити в структурата си научноизследователски институти.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени