FACEBOOK

Рашков не може да бъде избиран за гл.прокурор, а Стъки – за президент: Конституцията

През последните дни усилено се въртят из медиите мненията на всякакви хора във връзка с издигане на кандидатури на този или онзи за различни постове. Най-често коментирани са два казуса.

Единият е за Бойко Рашков като кандидат за нов главен прокурор, въпреки че действащият на тази позиция Иван Гешев де юре има 5 и половина години мандат напред.

Конституцията не позволява сегашният силов вицепремиер и вътрешен министър да заема поста на главен прокурор. И по въпроса не може да има две мнения, защото текстът на основния закон е категоричен:

„3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение на съдийската, съответно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми. Те, включително лицата по ал. 2, се освобождават от длъжност само при:
1. навършване на 65-годишна възраст”.

Както се вижда, от една страна, ако професор Кантарджиев беше магистрат, още миналата година с навършване на пенсионната му възраст той щеше да бъде пенсиониран, както апропо и всеки български гражданин. От друга страна, Бойко Рашков, отново заради своята вече преминала границите от 65 години възраст, също не отговаря на изискванията за заемане на поста главен прокурор.

Не е ясно какво цели и обявяването за кандидат – президент на Станислав Недков – Стъки. Той няма как да бъде не просто държавен глава, а дори номинация за поста. И пак заради възрастта.

Конституцията не дава право на никой, който не е навършил 40 години да бъде избиран за президент на България. Това е категорично записано в чл. 93, Ал. 2 от основния закон на републиката:

„Чл. 93. (1) Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години по ред, определен със закон. (2) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение,навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната”.
Втората част от текста създава проблем за кандидатирането на няколко от сочените като възможни кандидати за поста на президент от страна на ГЕРБ:

Даниел Митов, Николай Младенов и Кристалина Георгиева. За тях ще бъде трудно да докажат престоя си у нас за последните пет години през поне половината дни на всяка година плюс 1 ден годишно. Това отваря път за експрезидента Петър Стоянов като възможна номинация на ГЕРБ – СДС, но ако не е бил при съпругата си в Швейцария през по-голямата част от времето. Неговият пиар Нери Терзиева преди дни пусна показателен пост преди няколко дни, в който се обърна към лансиращите Стоянов да оставят на него да реши и да обяви дали би желал да се кандидатира за поста, който напусна преди 20 години.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени