FACEBOOK

Добре е наша компания да купи ЧЕЗ, единодушни са експертите

Анкета сред енергийни експерти показа, че 100% от тях одобряват бъдеща сделка за придобиване на активите на ЧЕЗ у нас от българска компания. Само бившият ресорен министър при Виденов и Станишев - Румен Овчаров, и О.З. енергоолигарха Богомил Манчев сред анкетираните отказаха да коментират. Което, разбира се, е многозначително и показателно. В следващ брой ще представим и коментара на Министерството на енергетиката, което за 3 работни дни не успя да предостави отговори, които продължаваме да очакваме.

ВЪПРОСИ:
Хубаво ли е българска компания да е собственик на ЧЕЗ?
Има ли български експертен и ръководен капацитет да управлява ЧЕЗ?
Има ли права и роля държавата при сделки между две частни фирми?

Проф. Атанас Тасев:
1. Да
2. Смяната на собствеността няма да повлияе в голяма степен на управлението на фирмата. ЧЕЗ и екипът му работят дълги години в тези условия на работа и е придобит необходимият опит.
3. Не трябва да се меси държавата, защото подобна инициатива довежда до задържане на сделката и евентуално завеждане на арбитражно дело, от което може да последват финансови загуби. ЧЕЗ не се интересува на кого ще продаде дейността си у нас, а да бъдат спазени договорените стойности за продажбата.

Иван Хиновски:
1. Да, 100 %. Чехите са спечелили и реинвестирали над 1,5 млрд. лева у нас.
2. Управленският капацитет на дружеството не би трябвало да се променя, сменя се само собствеността. Да не се сменя екипът.
3. Държавата не би трябвало да се меси в сделката между частни лица, освен ако не се застрашава енергийната сигурност и националната ни сигурност. Трябва също така да бъдат проверени и легитимни ли са средствата на кандидат-купувача и какви са му управленските намерения (смята ли да се сменя екипа и т.н.)

Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката:
1. Да, хубаво е! НАПОСЛЕДЪК БЪЛГАРИ КУПУВАТ ГОЛЕМИ БИЗНЕСИ НАВСЯКЪДЕ. СПАС РУСЕВ - В АЛБАНИЯ И РУМЪНИЯ.
2. Винаги в българската енергетика е имало много добри специалисти в областта. Част от хората, управлявали дружеството преди приватизацията на ЧЕЗ притежават много добър експертен потенциал и биха се справили.
3. Държавата трябва все по-малко да се меси при сделки между две частни фирми, само ако има нещо извън рамките на закона.

Валентин Николов, председател на енергийната комисия на НС:
1. ДА
2. Да, и в момента мениджмънтът на компанията е български.
3. Държавата трябва да се меси, ако сделката касае по някакъв начин националната ни сигурност!

Радосвет Радев, председател на БСК:
1. ДА
2. Българските мениджъри са на много високо ниво и управляват множество големи компании и Еврохолд би се справил добре с управлението на ЧЕЗ, има експертен и ръководен капацитет. Чехите изобщо не са управлявали добре фирмата у нас.
3. Не трябва да се меси държавата в сделка между 2 частни фирми и да пречи на бизнеса. Държавата има куп други въпроси за решаване и не трябва да взема участие в тази сделка.

Проф. Николай Вълканов:
1. Много е хубаво българска фирма да бъде собственик на ЧЕЗ
2. Експертният капацитет е вътре в самия ЧЕЗ, компанията, която го купи, няма нужда да сменя екипа, който работи на изключително добро ниво, а инвеститорът трябва само да направлява процеса.
3. НЕ трябва държавата да се меси в сделка между две частни фирми, ако считаме че сме правова държава, членка на ЕС

Еленко Божков:
1. Много е добре това. Според мен държавата дори трябва да е собственик на фирмата за електроразпределение, но ако това не е възможно, е хубаво фирмата собственик да е българска.
2. В България има достатъчно подготвени кадри, притежаващи необходимия капацитет да управляват ЧЕЗ.
3. Когато една сделка засяга голяма част от населението, държавата трябва да има участие, въпреки че е между две частни фирми, защото според мен електроразпределението е компонент от националната сигурност на страната, а и всички големи институции у нас ползват услугите на ЧЕЗ.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени