FACEBOOK

Взехме 105 млн.лв. за дигитализация, обещани ли са 20 млн.лв. на фирма от Кръга Вълчев?

Виждали сте писмото на евроагенцията на МОН, в която проблемите на дигитализацията, медийната грамотност и изкуствения интелект са определени като „неактуални” за младите българи, а в същия текст се изразява съмнение в дигиталните компетенции на ръководители на изпълнителната и местната власт.

Странно защо тогава като Дейност 7 по получен от Министерството на образованието и науката на България договор за 105 млн. лв. за безвъзмездна помощ от ЕС, фигурират: „Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др”.

Превеждаме: ако на една организация държавата пише, че темата не е актуална, но защитава пари в Брюксел по нея, значи – елементарно – парите просто трябва да стигнат до „правилните” ръце....

Вече много пъти писахме как работи кръгът Вълчев, който от 2005 г. се възцарил при всички правителства в образователната система . Чрез проста система от роднински, приятелски връзки, консултантски и пиарски компании, обслужващи не само МОН, но и една от институциите, които я контролират –

Комисията за защита на потребителите, се извършва насочване на политиките и ресурсите в сектора. А те не са малко – 4 милиарда лева годишно от бюджета и стотици милиони по 2-те европейски програми в бранша, отново годишно.

Само сравнете с 60 млн. за 5 години в хазарта или с общо 700 млн. лв. там...

Връщаме се обратно към документите:

„На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата.

За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения...

По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. за развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.”
Това е чудесно, 19 минути от 11 години работи за тези неща, въпреки всички препятствия, които оттогава и досега създава властта – 8 години главен сектрерар на МОН и 3 години министър е един и същи човек – Красимир Вълчев.

Резултатите от това управление в образованието са ясни – извървя се цяло поколение деца, влезли в училище в първи клас през 2009 г., които сега го завършват.

България е на последно място, и то с голямо изоставане, и по функционална грамотност – нямат я почти половината гимназисти, и по медийна грамотност – така и не се въведе адекватно гражданско образование и си караме по соцтертип в най-лошия смисъл, и по дигитализация – 29% срещу 56% или двойно повече средно за ЕС и тройно повече във водещите държави в цифровизацията и образованието едновременно – Нидерландия и Финландия.

Защо така?

Защото образованието, което се декларира като приоритет, е сведено да бакалски сметки:
Всяка година като подкуп се вдигат заплатите на учителите, без да им бъде поставяно поне минимално изискване: например дигитални компетенции – базови. Според анкета на самото министерство над 80% от преподавателите НЕ СА дигитално грамотни.

Това ясно и категорично се видя и се доказа при карантината – огромна част от учителите не можеха да използват прескъпо купените софтуеъри на МОН и изобщо показаха ярки проблеми с компютъра, дори в София децата се присмиваха на това, защото си знаят – доста преповадатели с години не могат да се научат да водят дори електронни дневници.

Над 30% от децата даже нямаха техника вкъщи, така че направо бяха изключени от обучението и изгубиха целия втори учебен срок.
МОН официално ни писа, че „било пресилено” да се смята, че лошото и неадекватно образование обрича на бедност.
Съвсем нарочно и заради 60 милиона годишно пазар на учебници по оценка на бивш министър, на дигитализацията се пречи. Той си ни го каза...

Парите, които сега вземаме за дигитализация, ще се похарчат, а резултат ние никога не гоним. Ще стане като със селските стадиони за 500 000 000 млн., на които никой не спортува, с бутафорните крепости за 400 000 000 млн., които никой не посещава като турист, като със санирането на двойни и тройни цени за 2 млрд.лв. и още 1 млрд. лв. на път за втора вълнА сега. Парите текат като река. Резултатите или ги няма, или са трагични.

Вече дори разбрахме кой и за какво е решено да вземе 20 млн. лв. от 105-те милиона лева, които са предвидени в договора. Фирмата е от приятелския кръг, окупирал от от царско време образованието чрез МОН и агенциите му.

Крими сериалът продължава.
Времето за оставки изтече!


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени