FACEBOOK

Съдът: Мая няма доказателства за нарушения, а само твърдения, 20 000 гласа преднина на Фандъкова при 900 недействителни бюлетини за Манолова не променят нищо

Административният съд София-град (АССГ) отхвърли жалбата на Мая Манолова срещу избора на Йорданка Фандъкова за кмет на София и причината беше посочена още на 11 ноември м.г. от 19 минути.

Това е решение на Конституционния съд от 26.11.2009 г., което предварително обричаше иска на уж юристката Манолова на провал, защото в него и в създадените от самата жалваща се изборни закони ясно е споменато: възражения срещу преброяване на гласове и всякакви нарушения се записватединствено и само В ДЕНЯ НА ВОТА в протоколите на секционните комисии. Точно на това, както беше лесно очаква залегна и в мотивите на съда и няма как да не залегне и в решението на следващата инстанция, пред която Манолова обжалва – Върховния административен съд:

„Протоколите, които съставят назначените СИК., в които установяват резултатите от гласуването чрез преброяване за съответния вид избор, са в три идентични екземпляра изработени на трипластова индигирана хартия (чл. 432, ал. 3 ИК) и когато в тях няма отразени постъпили в изборния ден жалби и сигнали и взетите по тях решения, няма описани подадени заявления или възражения, няма забележки, няма отразени и приложени особени мнения, няма съставяни и приложени протоколи по чл. 438, ал. 3 от ИК, то следва да се приеме, че при произвеждане на избора не са допуснати нарушения“, пише в решението.
Друго от оплакванията на Манолова беше свързано с преброяването на недействителните бюлетини.

Твърдението в жалбата е хипотетично и недоказано, заявява съдът. И изтъква: „Броят недействителни бюлетини, определени в цялост за загубилия кандидат Мая Манолова са малко над 900, като дори да се приеме, че всички те са действителни, то броят им е незначително малък в сравнение с разликата в изборния резултат от над 20 000 гласа и няма как да го промени. Нещо повече, броят недействителни бюлетини за спечелилия кандидат е над 1200, което е индиция за възможност за приемане за действителни на съответен брой недействителни бюлетини и за този кандидат така, както и за другия, та дори в по-голям размер“.

В решението си съдът заявява, че оплакването на Манолова за неправилно отчитане на бюлетините в определени секции е неоснователно. Той изследва в детайли процеса по преброяване на гласовете, съставяне на протоколите и въвеждането на данните в системата на Информационно обслужване и не открива нарушение:„Липсата на особени мнения, възражения, жалби и сигнали по мотиви, изложени по-горе, налага извода, че част от установените в протоколите на СИК поправки са извършени от членове на СИК при предаването на протоколите на ОИК-СТ, а други са направени при оформянето на протоколите в СИК. Това обяснява и различието между част от предоставените на застъпници протоколи с окончателните протоколи, предадени на ОИК – СТ., респ. ЦИК“, пише съдия Несторов.

Той заявява, че поправките в протоколите са „отстраняване на очевидни фактически грешки“, което може да се извърши и след обявяване на резултата от СИК. „По аргумент на по-силното основание от чл. 441, ал. 5 ИК съгласно който неподписването на протокола от член на СИК не го прави недействителен, неполагането на подписи от всички членове на СИК до някои от поправките в съответния протокол, дори и на по-малко от трима от членовете ѝпочл. 444, ал. 1 ИК, необосноватизводзанедействителност на протокола.

Съответно, наличието на поправки, подписано от част от състава на комисията и дори при липса на подпис не води до наличие на основание за квалифициране на протокола като недействителен“, завява АССГ.

Манолова твърдеше, че са допуснати съществени нарушения на изборния процес, които са довели до опорочаване волята на избирателя. „Съдът следва да установи такива нарушения, при недопускането на които би се достигнало до различен правен резултат, респ. спечелване на избора от различен кандидат“. При разлика от над 20000 гласа не е имало никаква възможност Манолова да спечели, т.е. претенциите й са напълно неоснователни, реши логично съдът.

Той изтъква, че избирателните комисии се съставят от партиите и коалициите, които имат евродепутати след постигане на съгласие. И завява, че този начин на съставяне и назначаване на ОИК и СИК е гаранция за прозрачност и законност в работата им по провеждане на изборите. Това е по смехотворното обвинение на Манолова, че „комисиите са служители на Фандъкова“, което не отговаря на истината.

Що се отнася до подадените сигнали за белязване на бюлетини, за купуване на гласове, организиран и контролиран вот, отбелязване с Х или V върху обратната страна на бюлетината и оповестяване на резултати от информационните агенции, АССГ посочва: „Липсват данни по делото за образувани досъдебни производства и за реакцията на съответните органи. В нито един от тези сигнали не се твърди неотразяване на оспорване на отразяването на бюлетини като действителни или недействителни в отделни СИК.

При липсата на доказателства за действително масово купуване на гласове в изброените СИК съдът не намира, че е възможно да се установи такова опорочаване на подадени действителни бюлетини за спечелилия кандидат, което да преодолее разлика от над 20 000 гласа“.

Снимка: БГНЕС


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени