FACEBOOK

23,4% от младите искат да бягат от България

Близо 1/4  от активното население на България е на ръба да напусне страната, сочи извадковото изследване, съпътстващо Преброяване '2021 на НСИ.

Според проучването 23,4% от българите между 20 и 29 год. възраст са потенциални преселници. Тази възрастова група е следвана от лицата на 15 до 19 г. с 21,3%, които вероятно да емигрират в друга държава.

Възможните преселници сред лицата от 30 до 39 г. са 17,3%. Средният показател сочи, че общо 11,9% от всички на възраст между 15 и 74 г.е много или донякъде вероятно да се преселят да живеят в чужбина.

Увеличава се делът на потенциалните емигранти, както сред мъжете (от 7,7% на 12,9% в групата 15-74 г), така и сред жените (от 6,2% на 10,9%) в сравнение с предишното проведено преброяване през 2011 г.

Делът на трудовите мигранти намалява с нарастването на възрастта от 8,3% сред най-младите до 0,9% сред лицата на възраст 70-74 г.

През 2021 г. се увеличава процентът на хората, за които е много или донякъде вероятно да пътуват в чужбина по различен повод във всички възрастови групи. Също така скача и делът на пътуващите като туристи за всички възрасти с изключение на 15- 19 г. За 10 г. този дял общо скача средно от 15,1% до 20,2%. Най-много са  туристите във възрастовата група 40-49 г. - 24%. а най-малко са на възраст между 15-19 г. и 70-74 г.

Делът на трудовите емигранти за възрастите до 49 г. намалява, за сметка на потенциалните емигранти за всички възрасти, който се увеличава.

Спрямо степента на образование на лицата се наблюдават различия в мотивите. За 33,6% от висшистите е вероятно през следващите няколко години да пътуват като туристи, а за лицата със средно образование 17,4%. По-голям е и делът им като потенциални преселници в сравнение с нискообразованите лица на възраст 15-74 г.

Делът на трудовите емигранти е най-голям сред хората с начално и по-ниско образование (4,5%), а на краткосрочните - сред лицата с основно образование (5,9%).

13,9% от потенциалните преселници смятат за възможно да се преместят да живеят в чужбина още през 2023г., а за 37% - през следващите 2-3 г. 49,1% предполагат своето емигриране да се случи в следващите 3-5 г.

57,5% от потенциалните преселници отговарят, че основната причина за заминаването им е да живеят и да работят в условията на по-висок жизнен стандарт. Да получават по-високи доходи и да спестят пари е причината за 21,9%, а за 4,7% - да се реализират професионално. Общо 3,2% от на възраст 15-74 г. са категорични, че не желаят да живеят повече в България.

Намалява делът на непътуващите лица - от 66,8% за мъжете и 70,4% за жените през 2011 г. до съответно 58,1% и 61,6% през 2021 г. Най-малко са лицата на възраст между 20 и 29 г. (43,4%).

Почти сходни показатели са и във възрастовите групи 15 - 19 г. и 30 - 39 г. За 81% от тази група на възраст между 70 и 74 г. има малка или няма вероятност да пътуват в чужбина през следващите няколко години.

52,4% от жените и 47,6% от мъжете в страната са променили поне веднъж през живота си мястото, където живеят, сочи още проучването т.е. са вътрешни мигранти.

Егор Глазунов


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени