FACEBOOK

1,2 млрд. лв. дупка в бюджета: МФ

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на май се очаква да бъде дефицит в размер 1,2 млрд. лв., обяви МФ.

За сравнение, за първите 5 месеца на 2022 г. бе отчетен излишък в размер на 600 млн. лв., което означава, че на годишна база салдоте се влошава с около 1,8 млрд. лв. 

Продължава тенденцията от предходните месеци на годината ръстът на разходите, около 17% значително да изпреварва ръста на приходите, около 9%, което е основната причина за влошаването на бюджетната позиция спрямо предходната година, отбелязва МФ.

Приходите, помощите и даренията по КФП към май 2023 г. се очаква да бъдат в размер на 24,8 млрд. лв. и нарастват с 2 млрд. лв. или 8,6% спрямо отчетените към края на месец май 2022 г. 

Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 2,04 млрд. лв. , а постъпленията в частта на помощите и даренията, основно грантове по програмите и са по-малко със 0,18 млрд. лв.

Разходите по КФП към май 2023 г. са в размер на 26 млрд. лв. За сравнение, към май 2022 г. те бяха 22,2 млрд. лв.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени