FACEBOOK

София отчете пред екокомисаря на ЕС мерките за чист въздух

Зам.-кметът на София Йоана Христова участва в работна среща с комисаря по Околна среда в ЕК Кармену Вела, посветена на мерките, които България предприема за подобряване качеството на атмосферния въздух, след осъдителното решение на Европейския съд от април 2017 г. за страната. В рамките на срещата беше отчетен напредъкът и усилията на държавата и местните власти за ограничаване на проблема със завишените нива на фини прахови частици.

На срещата, водена от министъра на околната среда и водите Нено Димов, Христова запозна подробно комисаря и неговия екип с мерките, които Столичната община предприема за намаляване и поддържане в норма на емисиите. Вече е готова системата за прогнозиране на замърсяването с обсег 48 часа, като в момента се финализира механизмът към нея, който ще регламентира конкретни действия при евентуални прогнозни превишения.

По отношение на транспорта общината вече закупи и предостави на КАТ 7 газанализатора, които да повишат контрола над първоначалните технически прегледи при регистрация на автомобили. Работи се съвместно с компетентните институции както за затягане на контрола върху техническите прегледи в пунктовете, така и за въвеждане на стимули при закупуването на нискоемисионни или електрически автомобили. Успоредно с това Столична община активно работи за повишаване на привлекателността на градския транспорт – пусната е поръчка за нови 120 автобуса на метан, предстои доставка на 13 нови трамвая, както и е обявена поръчка за закупуване на 20 електробуса.

Внедрена е и система за интелигентен контрол на трафика на 180 кръстовища, както и интерактивна система за приоритизиране движението на градския транспорт в пиковите часове, така че да се намалят закъсненията на рейсовете и да се обезпечи спазването на графика.

По отношение на битовото горене, Столичната община разработва различни комплексни мерки на местно ниво като успоредно инициира промени в националното законодателство, свързани както с повишаване на екологичните качества на горивата за отопление, така и за въвеждане на екологичен регламент в горивата за социално подпомагане.

СО вече е обявила поръчка за закупуване на 30 бр. екологични печки за подмяна на отоплителните системи в домакинства. Проектът е пилотен в район Нови Искър. Желаещите да получат безплатни печки ще могат да кандидатстват в кметствата на района, а с приоритет при кандидатстването ще бъдат социалните критерии:
семейства с деца с увреждания, хора с ТЕЛК и т.н. Индикативната стойност на проекта е 60 000 лв. Целта е още в този отоплителен сезон печките да бъдат монтирани и въведени в употреба. Наред с това общината вече е възложила изпълнение и на детайлен анализ на домакинствата, които потребяват битово отопление.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени