FACEBOOK

Новият на БАБХ е менте професор: калинки в атака

С неоткриваеми статии, без списък с цитирания, без ръководство поне на един успешно завършил докторант – всичко това са задължителни неща, без които не може, новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните Паскал Желязков се титулова професор от ръководения от него Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт Проф. д-р Георги Павлов в София, установи проверка на OFFNews. Озадачени от резултатите от нея, изпратихме въпроси чрез пресцентъра на БАБХ до проф. Желязков на 27 септември, пишат колегите. До днес те се посрещат с мълчание.

Конкурсът за заемане на академичната длъжност "професор" в НДНИВМИ по научната специалност Паразитология и инвазионни болести на животните и човека (в който Желязков се оказва единствен кандидат) е обявен на 4 март 2014 г. в Държавен вестник. По това време Желязков е директор на същия институт.
Материалите по конкурса са публикувани три месеца по-късно и в тях, странно, липсва сзадължителният списък с цитирания на П. Желязков, каквито може да се видят в документацията на кандидатите в другите процедури. Единствените, публикувани в чужди списания, са статиите под №1 и №13.

Нито една от двете обаче не може да бъде открита там, където е описано, че се намира. В брой 20 от 1997 г. на списанието, както той е декларирал, липсва. Не се открива и в цялото течение на списанието. Затова се обърнахме към БАБХ с молба за линк на цитираната статия. До момента нямаме отговор от Агенцията.

Втората статия, публикувана извън България, е №13: Zhelyazkov P., Koruddjjski, Galabinova T. Chaleva E., Study of the antimicrobial activity of tiamulin hydrogen fumarateq against pathogenic microorganisms isalated from animals. (2006) Folia veterinaria, 50, 1: 9-12). (Правописът е на автора. - бел. ред.)
Според списъка на Желязков тя е отпечатана в бр. 50 на цитираното списание. Как обаче може да е публикувана през 2006 г. в списание, което съществува от 2016 г., при положение, че се декларира през 2014 г. Очевидна и нагла ИЗМАМА!

Попитахме проф. Желязков чрез пресцентъра на БАБХ на какво се дължи разминаването, но нямаме отговор. Без отговор остават и въпросите ни дали Желязков има публикации в списания с импакт фактор - вкл. извън посочения списък, както и дали е ръководил успешно завършили докторанти.

Същото констатират и рецензентите. Колкото и благосклонен да е единият от тях - проф. Банков, и той не може да пропусне липсата на списък с цитирания и на ръководени докторанти, а също - и грешките в документацията на кандидата.

Третата рецензия - на доц. д-р Валентин Радев - също отбелязва слабостите, но исъщо е положително настроена към желанието на кандидата да стане професор.
Дали въпросните две статиисъществуват, и как, при положение, че ги няма, а са задължително основание, изобщо е проведен конкурсът са въпроси от компетентността на Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката.

Само напомняме, че настоящият министър на образованието при Борисов 3 Красимир Вълчев по време на измамната професура също е бил отговорен – главен секретар на министерството на образованието в кабинета Орешарски с министър – сегашния червен депутат и кандидат-кмет на Варна Анелия Клисарова.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени