FACEBOOK

Катастрофа в бг образованието, сочи последното проучване на PISA

Данните на PISA 2018г.:

- Влошават се средните резултати на българските ученици и в трите основни познавателни области – четене, математика и природни науки. Най-значително е намалението на средния резултат по природни науки -22 т., почти цяло стандартно отклонение в PISA.

- Увеличава се делът на учениците, които не успяват да покрият критичното второ равнище и в трите познавателни области.

- Намалява делът на учениците с високи постижения (на пето и шесто равнище) и в трите познавателни области.

- България е една от страните с най-висока вариация в резултатите на отделните училища

- Академичната сегрегация е голяма - в България се регистрират едни от най-високите концентрации на ученици с ниски постижения в едни училища и на ученици с високи постижения в други.

- България е страната, в която учениците с неблагоприятен социално-икономически статус най-често са концентрирани в училища, в които нямат съученици с високи образователни постижения.

- В България делът на учениците с по-неблагоприятен социално-икономически произход, които постигат високи резултати по четене (на пето и шесто равнище) е един от най-ниските сред всички участващи в изследването държави и територии.

- България е единствената държава, в която разликата в представянето на учениците от най-горния и най-долния квартил на индекса на икономическия, социалния и културния статус се свива, защото намаляват само постиженията на учениците с висок социално-икономически статус, а постиженията на учениците с нисък статус се запазват непроменени.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени