FACEBOOK

Ето как инвалидите да вземат спряната им помощ

За първи път инвалидите останаха без помощи през януари – месеца с най-страшни сметки, заради административни недомислия на чиновниците, чиито заплати скочиха с 10%, взети от нашия джоб, от ЧНГ. Много хора не разбраха как да подадат изискваните нови документи, за да получат онова, което им се полага.

Ето как:

Месечната финансова подкрепа се отпуска след подадено заявление – декларация по образец, който може да бъде изтеглен на asp.government.bg в раздел Социално подпомагане в подраздел Хора с увреждания. Може и да бъде получено във всяка дирекция Социално подпомагане в страната. Важно е заявлението да бъде подадено до 31 март 2019 г.

До края на месеца, следващ месеца на подаване, се издава заповед за отпускане на помощта. Тя се полага на всички хора с 50 и над 50% увреждания, които не са получавали добавка за социална интеграция.

Влезлите в сила до 31 декември 2018 г. месечни добавки автоматично се преобразуват служебно в месечна финансова подкрепа – автоматично, автоматично, но не стана автоматично и няма да стане преди 15 февруари.

В случай, че по новия закон определената месечна сума е в по-малък размер от досегашния, ще се отпуска по-благоприятната за лицето, уверяват 19 минути и неговите читатели от Министерството на труда социалната политика.
Размерите на финансова подкрепа са:

От 50 до 70,99% - 7% от линията на бедност или 24,36 лв.
От 71 до 90% - 15% от линията на бедност или 52,20 лв.
Над 90% - 25% от линията на бедност или 87 лв.
Над 90% с чужда помощ – 30% от линията на бедност или 104,40 лв.
Над 90% с чужда помощ и социална пенсия за инвалидност – 198,36 лв.
От 1 до 21 януари едва 50 336 души са подали декларации.
Помощта за януари ще се праща през февруари.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени