FACEBOOK

Евростат: 6,2% безработица в България

210 000 души в България са безработни, което е с около 8 000 по-малко, отколкото предходната година

Безработицата в България през ноември 2017 г. е 6,2%, със същия темп като предходните два месеца, и е спаднала от 6.8% през ноември 2016 г., сочат данни, публикувани на 9 януари от статистическата агенция на Евростат.

Коефициентът на безработица в България отново е под средния за ЕС, който през ноември 2017 г. е 7,3%.

Евростат изчислява, че 210 000 души в България са безработни, което е с около 8 000 по-малко, отколкото през ноември 2016 г. Младежката безработица в България през ноември 2017 г. е 12,6 на сто, спрямо 15,8 на сто през ноември 2016 г.

Сезонно коригираната безработица в еврозоната (EA19) е 8,7% през ноември 2017 г., от 8,8% през октомври 2017 г. и от 9,8% през ноември 2016 г. Това е най-ниският процент, регистриран в еврозоната от януари 2009 г.

Процентът на безработица в ЕС28 през ноември 2017 г. е най-ниският процент, регистриран в ЕС28 от октомври 2008 г. Евростат изчислява, че 18,166 милиона мъже и жени в ЕС28, от които 14,263 милиона в еврозоната, са били безработни през ноември 2017 г.

В сравнение с октомври 2017 г. броят на безработните е намалял с 155 000 в ЕС28 и с 107 000 в еврозоната. В сравнение с ноември 2016 г. безработицата е спаднала с 2.133 млн. В ЕС28 и с 1.561 млн. Евро в еврозоната.

Сред страните от ЕС най-ниските нива на безработица през ноември 2017 г. са регистрирани в Чешката република (2.5%), Малта и Германия (и 3.6%). Най-високи нива на безработица са наблюдавани в Гърция (20,5% през септември 2017 г.) и Испания (16,7%). В сравнение с предходната година, безработицата спада във всички страни от ЕС, за които данните са сравними с течение на времето.

Най-големите намаления са регистрирани в Гърция (от 23,2% до 20,5% между септември 2016 г. и септември 2017 г.), Португалия (от 10,5% на 8,2%), Хърватия (от 12,5% на 10,4% от 13.1 на сто до 11.0 на сто).

През ноември 2017 г. в ЕС-28 са били безработни 3.698 млн. младежи (под 25 години), от които 2.624 млн. са в еврозоната. В сравнение с ноември 2016 г. безработицата сред младежите намалява с 429 000 в ЕС-28 и с 286 000 в еврозоната.

През ноември 2017 г. равнището на младежка безработица е 16,2% в ЕС28 и 18,2% в еврозоната, в сравнение с 18,2% и 20,5% съответно през ноември 2016 г.

През ноември 2017 г. най-нисък процент на младежка безработица е в Чешката република (5%) и Германия (6.6%), докато най-високите са регистрирани в Гърция (39.5% през септември 2017 г.) и Италия (32,7 на сто).


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени