FACEBOOK

11 700 лв. месечно за шефка на държавна фирма към МЗХГ

От 11 050 до 11 700 лв. месечно си плаща Мирослава Сотирова Наумова като управител на държавната фирма Система за агропазарна информация ЕООД. За това свидетелства сигнал, изпратен до министъра на земеделието като принципал на фирмата и до 19 минути като единствения свободен всекидневник в България от читателя ни Николай Евтимов Раденков. Той е провел собствено разследване по темата.

„Управителят Мирослава Сотирова Наумова е получавала, в разрез с Договора и за управление, между 17 и 18 минимални работни заплати, възлизащи на суми от порядъка над 11 000 лв. месечно. Само за справка, заплатите на останалите 28 души работници и служители, плюс 14 наети на граждански договор, възлизат на общо 40 000 лв. на месец (б.р. средно по около 1000 лв). Разследването показва че 20% от целия Фонд Работна заплата се усвоява от един човек - Мирослава Наумова, и то абсолютно противозаконно.

През 2020 оборотът на дружеството е спаднал с близо 20% или със 150 000 лв., но Фонд Работна заплата се увеличава с 5% или с 20 000 лв., изцяло усвоени от управителя. Справката за дружеството показва и, че е масова практика в

него да работят хора в пенсионна възраст, които заради процент прослужено време получават много по-високи заплати от по-младите си колеги.
Отделно от това има наети 14 души на граждански договори с ежемесечно възнаграждение, което е скрит трудов договор, също в нарушение на закона.

Видно от отчетите на дружеството е, че над 160 000 лв. се изразходват за външни услуги. За сравнение, през изминалите години, тези разходи са в пъти по-ниски.

Освен, че управителят неправомерно получава заплата в пъти по-висока от това, което и се полага максимално по договор, води и дружеството до умишлен фалит, който ще се базира на изключително големия спад на оборота, увеличаване заплатата на управителката и повишаване на разходите за външни услуги.  Това е корупционна схема, която следва да проверите”, пише Н. Раденков.

Липсва информация Министерството на земеделието, храните и горите, НАП, Инспекцията по труда като ДЛЪЖНИ да проверят скандалните факти, почерпени от собствените отчетни документи на държавното дружество, да са предприели каквито и да било мерки за установяване на вина и за съответни санкции.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени