FACEBOOK

Югозападният университет е допускал студенти по право да завършват за 3 години

Проверка на Министерството на образованието установи над 130 нарушения в Югозападния университет "Неофит Рилски" (ЮЗУ), сред които коригирани текстове с коректор, липса на оценки от изпити в главната книга, но въпреки това издадени дипломи за висше образование, обучение в съкратени срокове и др.

Проверка на Министерството на образованието установи над 130 нарушения в Югозападния университет "Неофит Рилски" (ЮЗУ), сред които коригирани текстове с коректор, липса на оценки от изпити в главната книга, но въпреки това издадени дипломи за висше образование, обучение в съкратени срокове и др. Комисията откри 80 случая на нарушение на Закона за висшето образование и на наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността право и професионална квалификация "юрист". Проверката беше извършена след подаден сигнал от историка Стефан Дечев, бивш преподавател във висшето училище.

Преди дни в отворено писмо до Министерството на образованието и до премиера в оставка Николай Денков бивши преподаватели от ЮЗУ, сред които и Дечев, сигнализираха, че сред проверените студенти с неправомерно признати изпити е и съпругата на на сегашния ректор Николай Марин - Мария Марина, която е завършила "Право" само за 3 години, вместо за 5. Мария Марина е била прехвърлена от специалност "Международни отношения" в ЮЗУ в специалност "Право" през 2020 г., а се е дипломирала през 2023 г., пише "Сега".

Всички нарушения се отнасят за периода, в който ректорът Марин е бил декан, а преди това и зам.-декан на Правно-историческия факултет.

Дни след като публично стана известно, че образователният министър Галин Цоков е разпоредил всички действащи студенти по право с фалшиви оценки да се явят отново на изпити, ректорът Марин отрече да има каквито и да е нарушения. Той посочи, че предсрочното завършване на "Право" било разрешено от закона до 2022 г. Проверката на министерството за специалност "Право" обхваща периода от 2015 до 2018 г.

Измененията в Закона за висшето образование от 2022 г. постановяват, че за продължаване на обучението по специалност от регулирана професия може да се признават завършени периоди на обучение и присъдени кредити само от проведено обучение по същата специалност от регулирана професия и в същата степен на висше образование. Преди това преместването от специалност "Международни отношения" в "Право" на практика е било възможно.

Друг нов текст от преди две години гласи, че "не се допуска обучение в съкратени срокове по специалности от регулирани професии освен ако това е предвидено изрично в държавните изисквания за придобиване на висше образование по съответната специалност от регулирана професия". Това условие е липсвало преди 2022 г., т.е. от него излиза, че право тогава е можело да се завърши в съкратени срокове, съобщава още "Сега".

Според друг текст на закона, който не е бил изменян гласи, че "диплома за завършена степен се присъжда след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени по учебен план, независимо от календарния срок на обучение".

Той допуска съкратени срокове на обучение, но след покриване на часовете по учебен план.

Хорариумът е уреден в наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право". Наредбата е заменена с нова, отново през 2022 г., малко преди промените в Закона за висшето образование.

Справка на "Сега" в старата наредба за специалност "Право" показва, че до 2022 г. обучението за придобиване на висше образование е с продължителност "не по-малко от 10 семестъра и с минимален хорариум 3500 учебни часа" (и по сегашната наредба е същото - 5 г. или 10 семестъра).

"Според учебния план за специалност "Право" в ЮЗУ, с който "Сега" разполага, аудиторната заетост е определена на 3510 часа, а извънаудиторната - на 5730 часа, т.е. 9240 часа за 10 семестъра, или 924 часа за семестър. Така излиза, че човек следва да има по 61 часа на седмица, или по 12 часа на ден за 5-дневна седмица - и то само ако завърши за 5 години. За 3 години сметките показват, че човек трябва да учи по 20 часа на ден, ако учи 5 дни от седмицата, или по 14 часа на ден, ако учи 7 дни в седмицата", пише "Сега".


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени