FACEBOOK

Трошим 316 млн. лв. за държавен телеком: СОЦ

316 млн. лв. ще бъдат потрошени, а както показва опитът на коалицията – сериозна част явно ще бъдат и откраднати, за създаване на държавен телеком, но само за 5% от населението, за което Европейската комисия е алармирана от съсловната организация в бранша - Алиансът на технологичната индустрия.

Парите са включени на тъмно, без никакво обсъждане, в последната промяна на Плана за възстановяване и устойчивост. Освен това, не е ясно кой и как ще експлоатира изградената с европарите мрежа, за която министри ще поръчват скъпо оборудване.

Също необсъждано и прозрачно корупционно, както идеята за „Градска железница” – всъщност ненужни влакове без нови релси, които ще пътуват между софийските и пловдивските гари и никой няма да ги ползва. За тях бяха преместени в Плана 119 млн.лв., предвидени преди последната му редакция на тъмно за столичното метро.

От тях немалък процент ще се върне от продавачите на жп композициите в неии дълбоки властови джобове. Даже двама членове на кабинета вече са в конфликт. Това е част от 1,1 млрд. лв. за нови влакове, които няма да могат да бъдат нормално експлоатирани по половинвековните ни линии.

Алиансът на технологичната индустрия в България (АТИ) изпрати писмо до Европейската комисия (ЕК), с което сподели загрижеността си относно промените в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в частта Цифрова свързаност. АТИ обединява интересите както на предприятията, осъществяващи електронни съобщения, така и на доставчици на оборудване, мрежови и системни интегратори, академична и научна общност.

Алиансът подчертава, че заложеният по Плана разход от 316 млн. лева за създаване на държавна телекомуникационна мрежа продължава да бъде част от Националния план въпреки уверенията на представители на правителството, че държавата не планира създаване на държавен телекомуникационен оператор.

Нещо повече, планираният капацитет на новата държавна телекомуникационна инфраструктура ще надвиши капацитета дори на трите най-големи мобилни оператора в България и ще дублира мрежата им в редица населени места, което прави разхода крайно нецелесъобразен и не отговаря на идеята на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) за стимулиране на частните инвестиции и на амбициозните планове за дигитализация на Европейския съюз, заложени в целите на Цифровото десетилетие.

Напълно неясно остава и как държавата ще поддържа мрежата след изграждането й. За целта е необходимо планирането на сериозни капиталови инвестиции. За сравнение, само за миналата година трите телекома са инвестирали в разширяване и подобряване на капацитета на мрежите си и изграждане на 5G над половин милиард лева.

Неясна е и причината, поради която целите в частта от Плана, която разглежда подобряването на свързаността в слабонаселени и отдалечени райони и разгръщане на мрежи с много голям капацитет, са съществено занижени. Броят на населените места с нови възли за достъп от 500 е намален на 185, а възможността от този вид свързаност да се възползват 200 000 домакинства се редуцира на 350 хил. жители, което на практика означава, че ще бъдат достигнати значително по-малко хора.

АТИ изразява и опасения, че използването на средствата, предвидени по МВУ, за осигуряване на оптична свързаност чрез държавната опорна мрежа на държавната администрация, а не на гражданите, не отговаря на целите на Европейската комисия, определени в Плана за действие 5G за Европа, по отношение изграждането на 5G свързаност по ключови транспортни коридори. В тази връзка АТИ информира Комисията, че планираната по Плана от телекомите инвестиция от 300 млн. лева за активно оборудване на 5G мрежи вече няма да бъде направена.

Също така, като се имат предвид изискванията на МВУ, според които поне 37% от общия размер на отпуснатите средства трябва да допринасят за климата, и като се има предвид настоящата енергийна криза, причината за отпадането на стълба “Зелена свързаност”, посветен на соларните панели за базовите станции, е необяснима.

В писмото си към Специалната група за МВУ на Генералния секретариат на ЕК и компетентните по темата генерални дирекции, АТИ припомни факта, че предложените промени бяха направени без никакви обществени консултации или обсъждания със сектора на електронните съобщения.

Предвид гореизложеното, АТИ изрази сериозните си съмнения, че частта “Цифрова свързаност” наистина ще допринесе за разработването и прилагането на ефективна политика и регулаторна рамка, за ефективното използване на радиочестотния спектър за развитието на 5G мрежи и услуги и за създаването на благоприятна инвестиционна среда, както е посочено в оценката на ЕК за Националния план за възстановяване и устойчивост.

Илиян Костадинов


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени