FACEBOOK

Токът с 1% ръст заради жената на Кадиев и Марица Изток 2

Фирмата Енерджи Съплай на съпругата на вече бившия независим депутат Георги Кадиев и държавния ТЕЦ Марица Изток 2, който дава милиони всяка година на футболния клуб Берое по заръка на Бойко Борисов, са в списъка на най-големите борчлии към НЕК с неплатени такси Задължения към обществото. Поради неизпълнените ангажименти на многомилионниците КЕВР предложи токът за всички потребители да увеличи цената си с 1%. От 2 години котировката не беше мърдала. „Таксата „задължение към обществото“ е в размер на около 40 лв./MWh. Остава отворен въпросът дали някои от тези компании, които иначе отчитат положителни показатели не „пестят“ от тази такса по редица причини.
В таксата „задължение към обществото“ бяха събрани преди две години добавките "Зелена енергия", "Кафява енергия" и "Невъзстановяеми разходи". Тя касае производството, изкупуването и определянето на цените на зелената енергия, на когенерациите и т.нар. невъзстановяеми раходи (произтичат от дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия), важни за формиране на цената на електрическата енергия. Според методиката, "задължението към обществото" се заплаща от клиентите на електрическа енергия по свободно договорени цени, т.е. от всички играчи на либерализирания пазар на територията на страната”, пише специализираният сайт 3e-news.
Информацията е от официалния сайт на Националната електрическа компания, където дословно пише: „В изпълнение на разпоредбите по прилагане на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, НЕК ЕАД предоставя списък на търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик за цена за „задължение към обществото”, към 21.03.2017г., както следва:

ТОШЕЛ 92 ЕООД;
АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ ООД;
АРКАДИЯ СЪРВИСИС АД;
БНЕБ ЕАД;
ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД;
ЕЛ ЕКС КОРПОРЕЙШЪН АД;
ЕЛПРО БЪЛГАРИЯ ООД;
ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА АД;
ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ЕООД;
КААЛЕКС ЕНЕРДЖИ ЕООД;
КЕЙ АР ДЖИ ЕООД;
МОСТ ЕНЕРДЖИ АД;
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД.

Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени