FACEBOOK

Кметицата на Кр. село блокира 2-ра общинска програма напук

След като блокира спортната и младежка програма, кметицата на Красно село без абсолютно никакво основание стопира и Програма Европа на Столичната община. Тя обжалва решението на Столичния общински съвет, минало с одобрението на партиите в него, взето преди близо месец – на 10 юни. Целта да го обжалва пред съда сега е, че делото едва ли ще може да се гледа преди 1-месечната ваканция, която магистратите вземат през август. Шансът е да осъзнае, че вреди на 70 000 души, ангажирани по проектите в Програма Европа и да се възползва от чл.155, който й позволява да оттегли жалбата си. В противен случай издигнатата за кмет именно като граждански активист Росина Станиславова ще навреди само на гражданите, защото НПО-тата са онези, които финансират проектите си по тази изключително успешна програма и това прави блокажа, който тя налага без всякакво основание абсолютно необясним. Никой няма вина, че е глобена за конфликт на интереси по европроект.

„За града ни това означава преки пропуснати ползи за над 70 000 души, сред които учители, ученици; деца и младежи, лишени от родителска грижа, деца и млади хора в риск от социална, образователна, културна и икономическа изолация и в неравностойно положение; студенти, психолози, социални работници; лекари и възстановили се от КОВИД-19 пациенти; възрастни граждани; бъдещи и настоящи родители; групи граждани в риск от насилие; професионалисти в сферата на културата, архитектурата, урбанистиката, журналистиката, туризма и много други.

В средносрочен план, спирането на Програмата носи негативи за всички софиянци, които традиционно се ползват от резултатите по проектите и работата на организациите в София. Една страница бланкетна жалба спира изпълнението на доказала се и спечелила огромно и институционално и

обществено доверие през последните 13 годините Програма. Програма, подкрепяща инициативи на гражданското общество и даваща възможност на местната власт и неправителствения сектор заедно да реализират важни за града проекти, чрез финансиране от Столична община по предварително одобрени от Столичния общински съвет приоритети. Жалбата представлява лист хартия, на който са преписани законовите основания в Административнопроцесуалния кодекс за оспорване на административен акт - неспазване на установената форма, съществени нарушения на административно-производствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона, като е добавено за разнообразие „противоречие с основополагащи принципни свръх повелителни правни норми“, коментира председателят на Програмния съвет на Програма Европа Екатерина Йорданова.

От 13 години Програма „Европа“ на Столична община насърчава реализацията на качествени проекти от неправителствени организации, следвайки принципите на равнопоставеност на кандидатите, обективност, прозрачност и конкурсно начало. Проектите на организациите отговарят на одобрени от Столичния общински съвет приоритети, които са важни за развитието на столицата. През последните години по нея са реализирани 386 проекта, от подадени 1 055 проектни предложения на обща стойност 4,56 млн.лв. И тази година Програма „Европа“ продължава да е много актуална за съвместната работа между местната власт и гражданския сектор и интересът от неправителствените организации е висок. За 2021 г. са получени с 41% повече проектни предложения спрямо 2020 и 2019 г.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени