FACEBOOK

ЕК разкри Капитан Андреево след 6 мес. управление на Промяната: Евродоклад

След разследването от Брюксел през юли, нищо не е направено и до днес

Голямото разкритие за случващото се със селскостопанската продукция на Капитан Андреево и липсата на достатъчен граничен контрол там всъщност е на Европейската комисия, която от 6-и до 9-и юли провежда свое разследване там, сочи доклад на Брюксел, факсимиле от който публикуваме. То идва над 6 мес., след като и ресорният заместник-министър, и шефът на Българската агенция за безопасност на храните, и митниците са под контрола на Продължаваме промяната, а от Брюксел са им показали с нарочни писма, че ги наблюдават и знаят какво се случва. Т.е., ако практиката е съществувала от преди, тя си е продължила по чудесен начин.

В резюмето на доклада, което публикуваме и сами можете да прочете убийствената констатация, че има „значителни структурни, процедурни и оперативни несъответствия” в работата на БАБХ и другите началници и институции и те „не са в състояние да гарантират, че се прилага правилно  законодателството на ЕС”.

Ексдепутатът и дългогодишен експерт от Министерството на земеделието Пламен Абровски описва дата по дата истината по казуса, която е далеч по-различна от филмовите и телевизионните по темата:

„Фактите, само фактите и нищо друго освен фактите! 

Декември 2021 година Продължаваме промяната си назначава заместник министър на земеделието, който да отговаря на БАБХ!

Януари 2022 година Продължаваме промяна си назначава Изпълнителен директор на БАБХ!

Май 2022 година БАБХ решава, че сама ще извършва лабораторен анализ на ГКПП “Капитан Андреево”. В допълнение изземва и част от функциите на лицата отговорни за товара, като задължава ветеринарните лекари и фитосанитари да се занимават с товаро-разтоварна дейност! Дни по-късно на граждански договор към БАБХ се назначават едни “яки” момчета.

Директора на Централната лаборатория на БАБХ започва да пише докладни до Изпълнителния директор на БАБХ (чакам отговор по ЗДОИ от Министерство на земеделието за тяхното съдържание).

Началото на юни аз лично посетих ГКПП “Капитан Андреево” и констатирах пълен хаос, липса на каквато и да е предварителна подготовка и часови график за вземане на проби и изпращането им в София за изследване.

Дни след моето посещение Изпълнителния директор пише докладна до Министерство на земеделието за намиране на средства и стартиране на обществена поръчка.
На 24 юни 2022 година Изпълнителния директор на БАБХ кани Европейската комисия да дойде на проверка;

На 27 юни 2022 година Европейската комисия изпраща писмо, с което уведомява БАБХ, че от 6 до 9 юли 2022 година ще дойде на одит, като изпраща в приложение на писмото описание на целта и обхвата на одита.

На 4 юли 2022 година Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (онази, която освен рефентна за цяла България е натоварена с изследванията на ГКПП Капитан Андреево) обявява обществена поръчка за:

- доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 4 броя газ хроматографски системи с мас спектрометър (GC/MS/MS) за анализ на остатъци от пестициди;

- доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 4 броя течно-хроматографска система с мас спектрометър (LC/MS/MS);

- доставка на колонки за пробоподготовка, консумативи за наличните технически средства;

- доставка на химикали, реактиви, сертифицирани материали, имуноафинитетни колонки и общолабораторни консумативи;

- доставка на помощни технически средства и лабораторно обзавеждане.

От 6 до 9 юли Европейската комисия прави одит на ситуацията на ГКПП Капитан Андреево.

От 10 юли та и до момента НИЩО не се е направило - на 8 август 2022 година поръчката е обжалвана в КЗК и спряна, на ГКПП Капитан Андреево настава тишина…”.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени