FACEBOOK

Проект за изграждане на 13 центъра за настаняване от семеен тип и 3 защитени жилища

Стойност: 9 758 867, 24 лв.
Завършен: април 2015 г.

Реализиран по Оперативна програма Регионално развитие

Центровете за настаняване от семеен тип предоставят специализирана подкрепа за развитие, емоционална и психологическа стабилност и възможност за социално включване и достоен живот на деца със специфични потребности.
Защитените жилища са форма на социална услуга за младежи над 18 години с интелектуални и/или физически увреждания за независим и достоен живот в среда, близка до семейната.

Проектът дава възможност за предоставяне на нов модел резидентни услуги за деца и младежи в риск, заменящ институционалната грижа и с предпоставка за извеждането им от специализираните институции.

Район Искър

Район Надежда

Район Подуяне

Етикети:ПРОЕКТ

Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени