FACEBOOK

Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 9 училища в 9 столични района

Стойност на проекта: 5 646 820 лв.

Завършен: декември 2012 г.

Проектът се финансира по Оперативна програма Регионално развитие

ОБЕКТИ
- 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов”, район Възраждане
- 74 СОУ „Гоце Делчев”, район Връбница
- 55 СОУ район Студентски
- 156 ОУ „Васил Левски”, район Кремиковци
- 138 СОУ „Проф. В. Златарски”, район Слатина
- 45 ОУ „К. Величков”, район Илинден
- 108 СОУ „Никола Беловеждов”, район Искър
- 19 СОУ „Елин Пелин”, район Красно село
- 170 СОУ „Васил Левски”, район Нови Искър

РЕЗУЛТАТИ
- Топлинно изолиране на външни стени, покрив, под
- Въвеждане на енергоспестяващо осветление
- Въвеждане на енергоспестяващи мерки по отоплителна инсталация

19 СОУ Елин Пелин, р-н Красно село

156 ОУ Васил Левск, р-н. Кремиковци

Етикети:ПРОЕКТ

Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени