FACEBOOK

Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 291 537 381,00 лв
Собствен принос на Столична община: 54 459 987,28 лв.
Обща стойност на проекта: 345 997 368,00 лв.

Завършен: септември 2015 г.

Реализиран по Оперативна програма Околна среда

ОБЕКТИ
1. Завод за механично-биологично третиране на битови отпадъци с производство на RDF-гориво
2. Депо за неопасни отпадъци на площадка Садината и Пречиствателна станция за отпадни води
3. Инсталации за биологично третиране на зелени и био отпадъци, площадка Хан Богров
4. Пилотен проект за разделно събиране на отпадъците в район Овча Купел и район Кремиковци

РЕЗУЛТАТИ
- намаляване на депонираните био-разградими отпадъци до 75-80 кг/ж
- 57% рециклиране /повторно оползотворяване на отпадъците
- намаляване на общото количество депонирани отпадъци с 52% в сравнение с количеството за 2008 г.
- производство на 5460 MWч/г енергия, от която 4560 МВч/г ще бъде продавана
- производство на RDF горива
- създаване на нови 120 нови работи места и подобряване качеството на живот на населението София

Етикети:ПРОЕКТ

Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени