FACEBOOK

AI ще увеличи глобалното неравенство: Икономисти

Според последния доклад на главните икономисти, публикуван тази седмица, водещите икономисти, анкетирани от Световния икономически форум, са значително по-оптимистично настроени относно ползите от изкуствения интелект в страните с високи доходи

Според последния доклад на главните икономисти, публикуван тази седмица, водещите икономисти, анкетирани от Световния икономически форум, са значително по-оптимистично настроени относно ползите от изкуствения интелект в страните с високи доходи, отколкото в развиващите се икономики, и смятат, че технологията ще увеличи неравенството.

Тъй като световната икономика се бори с насрещния вятър от затегнатите финансови условия и геополитическите разломи, като същевременно се адаптира към бързия напредък на генеративния изкуствен интелект, икономистите очакват геоикономическата фрагментация да се ускори през тази година.

Мнозинството от анкетираните очакват ръстът на производителността от ИИ да стане икономически значим в по-богатите държави през следващите пет години. Мненията са малко по-разделени по отношение на вероятността генеративният ИИ да доведе до спад на доверието както в икономиките с високи, така и в тези с ниски доходи през тази година.

Тези очаквани от икономистите ползи от ИИ включват подобрения в ефективността на производството и иновациите. Картината обаче е по-смесена, когато става въпрос за ефекта върху стандарта на живот.

Проучването разкри различия във вероятните резултати сред различните групи по доходи по отношение на въздействието на генеративния изкуствен интелект върху производителността през следващата година: 79% от тях очакват повишаване на ефективността на производството в икономиките с високи доходи, докато при икономиките с ниски доходи този процент е само 38%.

"Нито един от анкетираните не е заявил, че ползите за производителността никога няма да се реализират, което отразява очакването, че ИИ ще има трайно и широкообхватно въздействие върху световната икономика", се посочва в доклада. Според най-оптимистичния сценарий, разгледан в проучването на WEF, широкото разпространение на ИИ може да помогне за повишаване на световното производство с до 30% до края на века.

Запитани за регионите, които са готови да видят значително увеличение на производителността от по-широкото внедряване на ИИ, икономистите заявиха, че очакват САЩ, Китай, Европа и Източна Азия и Тихоокеанския регион да се възползват най-много през следващите три години.

Прогнозата предвижда възможно увеличение на годишните приходи в банковата и фармацевтичната индустрия с до 5%. Очаква се почти три четвърти от ръста на производителността в различните отрасли, подпомогнат от ИИ, да бъде постигнат чрез подобрения в областта на научноизследователската и развойната дейност, обслужването на клиенти, маркетинга и продажбите и софтуерното инженерство.

Оптимистичните прогнози за икономическите ползи от ИИ са придружени от широко разпространена тревога относно възможните последици от технологията за работните места, неравенството и обществото като цяло. Респондентите изразиха загриженост относно рисковете от автоматизация, изместване на работни места и деградация. Близо три четвърти от анкетираните главни икономисти не предвиждат нетно положително въздействие върху заетостта в икономиките с ниски доходи, а други 17 % не са сигурни. С други думи, мнозинството от тях очакват изместване, се отбелязва в доклада.

"Въпреки че доказателствата за по-широкото въздействие върху работната сила все още се развиват, има признаци на консенсус, че ИИ вероятно ще трансформира, а не ще унищожи работата в близко бъдеще, с потенциално вредно въздействие върху качеството на работните места. Такива промени в потребителската сила вероятно ще отслабят растежа в различните икономики, въпреки че не е ясно дали мащабът ще компенсира печалбите чрез ползи за производителността", пише WEF.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени