FACEBOOK

3,4 млрд. лв. от туризъм в София, ИТ е сектор №1

ИТ секторът е водещ в София. В технологичния бранш са 10% от действащите компании или 3500 фирми, които правят оборот от 3,4 млрд.лв. годишно, но имат висок дял на печалбата – 300 млн. лв. При това данните на Визия за София са едва от 2016 г., а секторът оттогава расте бързо. За това свидетелства фактът, че в петилетката 2010-2015 г. броят на компаниите е нараснал8 пъти в бранша.

По данни от BASSCOM Барометър 2017 г., средната заплата в клъстера е почти четири пъти над средната за страната 2885 лв. месечно при годишен ръст 10%, което означава, че вероятно данните за 2018 г. ще покажат минаване над кота 3000 лв. Големият проблем е недостигът на добре обучени кадри, като прогнозите са да се задълбочава с оглед на неспособността на образователните системи да подготвят достатъчно на брой, при това с нужните техно умения. Напомняме, че още през лятото на 2016 г. 19 минути проведе специална среща между МОН, Общината е бизнеса за е-образованието в София, но за огромно съжаление до момента няма особен напредък.

Следващият приоритетен клъстер Бизнес услуги регистрира относителен дял на приходите в икономиката на столицата от над 3.7 млрд. лв. Печалбата е 450 млн. лв. Интересно е, че при бизнес услугите се наблюдава по-висок марж на печалбата - 12% спрямо 9% за IT клъстера. Тук попада и аутсорсингът (с изключение на аутсорсинга в IT услугите), който се развива активно през последните 10 години. В Индекса за глобален аутсорсинг за 2017 година България заема 15-о място сред 55 държави, въпреки че губи позиции през последните две години (от 9-то място през 2014 г.) заради недостига на квалифицирана работна ръка и бизнес регулациите.
Броят на компаниите в клъстер Бизнес услуги е значителен - над 10 000 компании, което се равнява на 28% от всички в Столичната община, които реално са регистрирали дейност. Най-голям брой фирми се наблюдават при бизнес услугите по счетоводство, одит и данъчно консултиране (31,4%), Управленско консултиране (20,8%) и Други професионални, научни и технически дейности (20,6%).
Приходите от туризъм се равняват на приходите, които генерира IT клъстерът - над 3.4 млрд. лв. по данни за 2017 г., като очакваният ръст през 2018 г. е поне с процентите от предишната година – 13%, заради европредседателството и поредицата от международни спортни състезания. Поради ниския марж на печалбата обаче 5.4%, тя е 190 млн. лв. Но за петгодишен период приходите са нараснали с 65%, което е повече от Клъстер Бизнес услуги.

Най-голям дял в генерирането на приходи имат дейностите, свързани с хазартни игри и залагания - 44.8% (от туристи и местни граждани). Заведенията за хранене представляват 17.2% от приходите в клъстер Туризъм, следвани от туроператорите (13.2%) и хотелите (13.1%). По отношение на ресторантите и мобилните услуги за хранене (накратко - заведения за хранене), се наблюдава голям брой компании - 44% от всички в клъстера, които създават 17.2% от приходите и едва 5% от печалбата. Маржът на регистрираната печалба също е много нисък - под 2%.

Иначе клъстер Строителство има най-голям обем от приходите, но умерен дял от печалбата и сравнително голям брой заети. Транспорт и логистика, предвид характера на дейността отчита ниски нива на печалба, с голям брой заети и приходи от дейността. С по-малък обем на приходите, но по-голям дял на печалбата са клъстери Бизнес услуги, Информационни технологии и Туризъм. Интересен е случаят на клъстер Финансови услуги, който показва значително малък брой заети, но най-висок дял на печалбата от разгледаните клъстери. Клъстер Развойна и изследователска дейност във Фармацията показва най-голям марж на печалбата - 28%, следван от Финансови услуги - 27% и Производство и транспорт на нефт и газ - 25%.

Не е изненадващо, че най-голям ръст на служителите за петилетка е отчетен при клъстер Информационни технологии - над 5 пъти, следван от Здравеопазване и медицински услуги - с 158%, както и Развойна и изследователска дейност във фармацията - 109%.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени