FACEBOOK

Соцминистърът разби Киро за раждаемостта

Най-голямата грешка е да се говори за раждаемостта в абсолютни бройки - толкова жени са родили толкова деца.

Най-голямата грешка е да се говори за раждаемостта в абсолютни бройки - толкова жени са родили толкова деца. Раждаемостта се измерва в коефициент на детност, който за България е 1.8 и това ни отрежда трето място в Европа заедно с още три страни.

Коефициентът на детност се определя от контингента фертилни жени, който в България спада – т.е. имаме по-малко жени в детеродна възраст. Това е тенденция в целия развит свят и е естествен процес.

Раждаемостта зависи от репродуктивните нагласи на населението. Те пък се определят от различни фактори като образование например.

Колкото по-образовани са хората и от двата пола, толкова по-малко склонни са да раждат повече деца, защото с това е свързано и свръхотговорното родителство. А при него родителите отделят много повече време и ресурс в отглеждането на децата си, отколкото е било за предишните поколения.

Възпиращ фактор за раждане на деца е и свръхдинамичният живот и ангажираност на хората. Отминаването на индустриалното общество, при което някога са били необходими много хора, за да се осъществяват икономическите процеси, а сега това не е нужно, също оказва негативно влияние върху демографията.

Това са естествени процеси в цял свят - ниска раждаемост и ниска смъртност, и България следва тези процеси в хода на нормалното си развитие. Проблемът на България не е в ниската раждаемост, а в огромната смъртност, по който показател ние сме водещи в целия свят. И другият проблем е липсата на млади хора, които да съставляват този фертилен контингент, пише соцминистърът И.Шалапатова.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени