FACEBOOK

Софийска вода рекламира бързи кредити

В Асоциацията за защита на потребителите (АЗП) се получиха сигнали от клиенти на „Софийска вода“, че заедно с уведомленията за месечните сметки, получават и брошури с реклама на фирмата за бързи кредити „Фератум“.

В тази връзка ние отправихме официално запитване към „Софийска вода“ АД. В него е поставен проблемът, който според нас освен етичната страна, поставя редица други въпроси. „Софийска вода“ доставя вода на милиони потребители и разполага с огромна база с лични данни на своите клиенти. В тази връзка получила ли е „Софийска вода“ АД разрешение от клиентите си да използва техните данни за реклама на други компании и услуги извън нейната пряка дейност? Спазени ли са правилата за съхранение на лични данни според GDPR и нарушава ли ги „Софийска вода“, когато ги използва за нерегламентирана реклама на други компании? Как е избрана тази фирма от всички останали финансови институции, предлагащи потребителски кредити? Видно е от рекламната брошура, че тя не предлага преференциални условия за клиентите на „Софийска вода“. Съответно гражданите биват подтикнати да теглят бързи кредити с неизгодна лихва, за да си покриват основни битови нужди, което граничи с цинизъм. Как в този случай „Софийска вода“ защитава интересите на гражданите?

Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) наскоро представи официални данни за финансовите резултати на дейността на нейните членове и промените в дяловете на основните и клиенти. От тях стана ясно, че все по-често компании предоставящи комунални услуги се обръщат към фирми събирачи на дългове при забавяне на плащането на сметки.

От публикациите в медиите останахме с впечатлението, че съществува добро сътрудничество и партньорство между „Софийска вода“ АД и колекторските фирми, което се дава за пример. Как „Софийска вода“ предпазва клиентите си предвид честата практика компаниите за бързи кредити да се обръщат именно към услугите на колекторските агенции, чиято дейност не отговаря на ясни регламентирани правила? Когато „Софийска вода“ рекламира такива услуги, как защитава клиентите си от нелоялни практики при събирането на вземания.

АЗП ще очаква отговор от „Софийска вода“ АД като се надяваме подобни практики да бъдат прецезирани. Ние ще уведомим Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита на потребителите за тези сигнали на граждани.

С уважение,
Пейо Майорски, председател


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени