FACEBOOK

Представиха интерактивна карта на забележителностите в район "Лозенец"

Миналата седмица от фондация „Формат СФФ“ и район Лозенец представиха резултатите от реализацията на проект „Разработка на електронна интерактивна карта на историческите и културни за пространства и обекти, разположени на територията на район "Лозенец", която да спомогне за приобщаване на тези обекти към обществения живот на столицата”. Проектът е реализиран със съдействието на Програма Европа на Столична община.
Инициативата има за цел да подпомогне взаимодействието между районната администрация, неправителствения сектор и обществеността в развитието на културно-историческите пространства на столицата и съответно, съвместно с местните общности, да разработи стратегии и проекти за приобщаването на историческите обекти към обществения живот на района и столицата.

В проекта е предвидено създаването и реализирането на електронна интерактивна карта на историческите и културни пространства и забележителности, разположени на територията на район „Лозенец“. Тя ще създаде условия и ще позволи достъп в реално време до културата, историята, религията и на граждани от различни социални и етнически групи и ще спомогне за тяхното включване в културните процеси на района. Ще се даде възможност за поглед и оценка на съответните обекти и пространства, което ще е една стабилна база за дискусии и изготвяне на стратегии, като по този начин се създават предпоставки за вдъхване на нов живот на обектите.
Проектът насърчава културния обмен, чрез идеи за прояви в откритото градско пространство и позволява приобщаване и вписване в съвременните културни и обществени процеси и добрите европейски практики.
Една от идеите на проекта е да спомогне за децентрализацията на културния живот от център към периферия.

На събитието присъстваха г-жа Цветомира Георгиева- координатор по Програма Европа, г-жа Анелия Атанасова- експерт мониторинг на Програма Европа, адв. Марина Белчева – външен експерт към ПКЕППМС, Кметът на район „Лозенец” – г-н Любомир Дреков, Екипът на Проекта, журналисти, партньори на фондация „Формат СФФ“ и район Лозенец.

От своето създаване досега, „Формат СФФ“ фокусира дейностите си върху насърчаването и популяризирането на работата на български и чуждестранни творци, както и върху организирането на дейности, които развиват съвременната аудиовизуална култура, водена от основната си мисия за културно обогатяване на общността и синергия на българския социум с глобалните европейски културни процеси и политики.

Проект „Разработка на електронна интерактивна карта на историческите и културни за пространства и обекти, разположени на територията на район "Лозенец", която да спомогне за приобщаване на тези обекти към обществения живот на столицата” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2017 от фондация „Формат СФФ“, в партньорство с район Лозенец.

Източник: topnovini.bg


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени