FACEBOOK

Още 200 млн.лв. дълг иска Горанов, 600 млн. от началото на годината

Още 200 милиона лева дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде поет в понеделник, на 10 февруари. Така за 6 седмици нарастването на борча на българските данъкоплатци ще достигне 600 000 000 лв. Обяснение за какво се налагат въпросните разходи не се дава от финансовия министър Горанов, който мълчи и по каква причина фискалният резерв намалява с 1,7 млрд.лв., без да се били планирани някакви сериозни разходи. Не е ясно също защо е необходимо допълнително финансиране на бюджет, който според министерството му се движи на излишък над 800 млн. лв.

За новия заем Горанов ще предложи книжа със срочност от близо пет години (с падеж на 15 януари 2025 година) при фиксиран лихвен процент от 0,01 на сто, става ясно от публикация на сайта на Българската народна банка за предстоящ на 10-и февруари аукцион.

Това ще бъде трета емисия от началото на годината, като ще бъде преотворен аукционът на 5-годишни ДЦК от началото на годината, когато бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лева при рекордно ниска среднопретеглена доходност от -0,11% - първата в историята отрицателна доходност.

В края на януари беше поет и нов 10,5-годишен държавен дълг за 200 млн. евро (с падеж на 21 декември 2029 г.). На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на 0,13%, която е рекордно ниска за този матуритетен сегмент.

За тази година правителството поиска и получи от МенТа Стоянова и колегите й „експерти“ в мнозинството в парламентавъзможност да поеме нов дълг от общо 2 милиарда и 200 милиона лева, без да обясни какво ще прави с тези огромни пари.

Ако поръчките в предстоящата през следващата седмица емисия бъдат одобрени, страната ни вече ще e емитирала нов дълг за 600 милиона лева само в рамките на месец.

Снимка: БТА


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени