FACEBOOK

Немски гигант: фаворит за нова поръчка за разширяване на газопреносната ни мрежа

2 консорциума бяха допуснати до финала на поръчката за разширяване на газопреносната ни мрежа. Тя е с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС Расово и етап „КС Нова Провадия към обект Разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“ и е с прогнозна стойност 351 635 657 лв. без ДДС.

Цели се повишаване сигурността на доставките на природен газ за страната и за региона на Югоизточна Европа, както и затвърждаване ролята на България като транзитен център в Европейския съюз. Основните дейности в обществената поръчка предвиждат изработване на инвестиционен проект, доставка на материали и оборудване и строително-монтажно работи. За КС Расово ще бъдат инсталирани 3 газотурбокомпресорни агрегата в конфигурация два работещи и един резервен с номинална мощност 12 MW всеки.

За КС Нова Провадия се предвиждат 4 агрегата в конфигурация три работещи и един резервен с номинална мощност 10 MW всеки. За да се свържат новите компресорни станции с газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, ще бъдат проектирани и изградени входящи и изходящи шлейфи и оптична кабелна линия, а за присъединяването им към мрежите на техническата инфраструктура ще се проектират и изграждат пътни връзки, електрозахранване, водоснабдяване и канализация и др. Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на критерий „оптимално съотношение качество/цена“, включващ срокове за изпълнение, показател, свързан с работата на газотрубинните двигатели, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Лидер в джойнтвенчъра е немският гигант Ferrostaal Industrieanlagen GmbH. Компанията е създадена в далечната 1920 г., а до 2010 година е част от MAN Group, един от водещите европейски производители на камиони, автобуси, двигатели и механични инженерни съоръжения.

В момента дружеството е част от Deutsche Industrieanlagen GmbH, която обединява няколко международни компании, специализирани в проектирането, управлението и изграждането на обекти от енергийната инфраструктура.
В настоящия търг тяхна ще бъде отговорността за изготвянето на техническия проект, доставката на част от оборудването и осигуряване на тежкото финансиране.

Другият партньор е Главболгарстрой – българската компания с най-голям опит в изграждането на обекти на газовата и нефтена промишленост.

През 2016 г. Главболгарстрой, в партньорство с американските Solar Turbines и Honeywell, завърши модернизацията на четирите компресорни станции – Странджа, Петрич, Лозенец и Ихтиман, които осигуряват транзита през страната ни към Турция, Гърция и Македония. Към настоящия момент „Главболгарстрой“ изгражда Транзитен газопровод за Турция (лупинг) в участъка КС Лозенец до ОС Недялско.

И в този търг американската компания Solar Turbines, част от Caterpillar Group, е посочена като доставчик на компресорите и турбините .

Климатроник ЕООД, Полтаваспецмонтаж, ЗАО Алвора и Тек-куатро АД са компаниите в другия участващ консорциум.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени