FACEBOOK

НАП предизвиква нова криза с неадекватност

Собственикът и мениджър на Еконт коментира за Капитал променените изисквания към частните куриерски компании и последиците от това за бизнеса.

НАП изисква от частните куриерски компании, които предлагат и т.нар. универсална пощенска услуга, да започнат да начисляват ДДС върху своите услуги и очаква от тях да внесат и дължимия данък за пет години назад. Какво конкретно означава това за компанията и за бранша, колко компании засяга, за какви суми със задна дата става въпрос?

"Променяйки закона за ДДС, в това число бизнес плановете, отчетите и договорите, и налагайки изплащане на данък със задна дата, НАП предизвиква домино ефект, без да осъзнава последствията от тази промяна дори за самите тях.

Представете си следната ситуация: Аз не начислявам данък върху услуга, защото съм освободен от такъв, следователно и този, който е ползвал тази услуга, не го е платил. Същевременно е регистрирал разход и си е изградил счетоводна отчетност. По силата на това е декларирал и платил данъци и регистрирал печалби/загуби. Ние от своя страна пък не сме начислявали тази сума в сумите за данъчен кредит. Тоест покупките ни не са освободени от ДДС, а ние сме го платили и не сме искали данъчен кредит. Сега си представете споменатия случай, умножен по 60 млн. сделки годишно само за нашата компания. Получената сума следва да умножим по 500 000 фирми. Сами разбирате какви са последствията от промените. Разбирате, че след като НАП налага изплащане на данък със задна дата, всички в бранша следва да прекараме следващите приблизително 10 години в изготвяне и придвижване на стотици хиляди искове, насрещни и колективни както помежду си, така и с НАП, за да успеем справедливо да възстановим счетоводната си отчетност, така както го изисква закона. Позволявам си да споделя с вас и конкретни числа, касаещи Еконт: За 5 години назад неначисленият ДДС върху сделките (по начало освободени от ДДС) е 32 млн. лв., лихвите - 2.5 млн. лв. Темпът на нарастване на законовата лихва, в случай че приемем НАП за прави, е 89 000 лв.

Тук става очевидно, че засегнатите страни не са само куриерските фирми, а всички, които са имали досег, дори една транзакция, с която и да е куриерска фирма, притежаваща лиценз за пощенски оператор. Тук се твърди, че Български пощи не са засегнати от това. Не е ясно, защото корекциите на отчетността с години назад по всички свързани компании означават точно това", коментира Събев.

" За тези промени разбрахме от служители на НАП вследствие на поискана от тях среща през пролетта на 2019 г. Бих казал, че самите те изглеждаха не по-малко изненадани от нас. Когато и да е станала тази законова промяна, очевидно е останала скрита за обществото и дори за НАП, както става ясно от техни становища и изказвания по темата. Всичко започва с влизането на България в Европейския съюз. Три години по-късно, през 2010 г., законодателят започва да адаптира българските закони спрямо европейските директиви. Промените в Закона за пощенските услуги (ЗПУ) включват добавяне на параграф 70, с който задължават Български пощи да предоставят универсална пощенска услуга (УПУ) за срок от 15 години, или до 2025 г. По отношение на закона за ДДС не настъпва промяна. От така имплементираните европейски директиви всички интерпретират облагаемостта на предлаганите от частните пощенски компании услуги като освободени. Единствената промяна на ЗДДС е от януари 2018 г., с което се изменя чл. 49, като универсалните пощенски услуги става в единствено число. Промяна в правилника за прилагане на ДДС няма. Последното действие за адаптация на законите към европейските е юни 2019 г.", разяснява Събев.

Относно това какво налага смяна на правилата собственикът на Еконт каза: "Можем само да гадаем каква е причината, защото не разполагаме с ясна обратна връзка от институциите. Наше твърдо мнение е, че не бива да се допуска промяна на правилата със задна дата. Това създава силно недоверие в закона и страната и поставя бизнеса в правна несигурност, което неминуемо засяга 3 млн. български клиенти на Еконт. Ние се развиваме години наред при условия на прозрачност и коректни отношения с държавата. По интересното е, че институциите, които наблюдават дейността ни през годините и на които плащаме и такси (например 1.2% от всяка пощенска пратка плащаме на Комисията за регулиране на съобщенията - КРС), не се ангажират със становище. Еконт е частна фирма, която прозрачно, отговорно и редовно плаща своите данъци. Ние не сме просто изряден данъкоплатец, а голям данъкоплатец. Само за последните 10 години сме платили ДДС в размер на 39 625 258 лв., лицензионна такса към КРС - 2 378 367 лв."

За това как ще се отразят тези промени на фирмата и клиентите Събев разкри: "Инвестициите са огромни и ежегодно ги докладваме към Комисията за регулиране на съобщенията. Можете да ги намерите в ежегодния им отчет, който се публикува на официалния им сайт. Разходите и инвестициите само за 2018 г. се равняват на 51 млн. лв. Допълнително плащаме ежегодна такса към тях, която само за 2018 г. е в размер на 762 419.26 лв. Вследствие на тези промени цените скочиха. Но не това е най-опасното за България. По лошото е, че всеки, който прави бизнес във или със България, ще се въздържа от по-сериозни инвестиции и бизнес планове просто защото правилата не са постоянни, а се променят непрекъснато. Със сигурност промените ще засегнат и една от най-бързо развиващите се индустрии в момента у нас – електронната търговия. С покачването на цените на куриерските услуги реално се покачват и крайните цени на стоките например, което пък засяга крайния потребител. Това, което ние се стремим като компания, е да сме иновативни, да развиваме услугите непрекъснато, за да предоставяме на клиентите си най-доброто обслужване. Но за да можем и ние да се развиваме и да имаме възможности да работим добре и качествено за нашите клиенти, е нужно да го правим в една правова държава, с работещи институции и работещи закони и правила".

"Куриерите много ще внимават с бизнес плановете си за развитие. Всъщност такива едва ли има на този етап. Всички изчакваме и търсим ясна комуникация с държавните структури.

Аз бих се въздържал от сериозни инвестиции, ако нямам ясен обществен договор за това какво дължа като данъци и какви са ми правата. Промените са сигнал за българските бизнес структури. Като следствие от промените напоследък се намалява сериозно доверието на гражданина в правовата държава и в закона. Това по мое мнение ще има много лоши последствия за икономиката като цяло", изказа мнението си Събев за това как ще се отразят промените на цялостния куриерски бизнес.

А за реакцията на бранша Николай Събев сподели: "До този момент браншът се опита да направи връзка с определени органи и институции като срещите, които проведохме и които за съжаление не доведоха до резултат. Тепърва ще стане ясно какви ще са нашите последващи действия. В една държава проверяващите институции трябва да могат да носят отговорност за действията си. В България всеки чиновник може да нанесе щети за милиони и да не е отговорен за това".

Източник: Капитал

Снимка: Getty images


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени