FACEBOOK

Младост иска вето върху Закона за застрояване на София

Кметът на Район Младост в София Десислава Иванчева внесе искане за налагане на частично вето от страна на президента върху новоприетия Закон за устройство и застрояване на Столичната община. Според нея чрез текстове в любимите на депутатите преходни и заключителни разпоредби, където те често записват неща, точно обратни по смисъл на по-горните текстове в закона, се отваря вратичка за безконтролни своеволия по плячкосването на зелени площи.

В кървавото писмо се посочва: „ С параграф 28 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона се премахва забраната за промяна на статута на зелени площи в София и се създава възможност много лесно, единствено с частичен ПУП, зелените площи да се предвидят за застрояване. Обхватът на промяната чрез параграф 28 засяга всички градски зелени площи – междублоковите пространства, малки градинки, паркове и отделни имоти, предвидени за озеленяване с ПУП преди влезане в сила на Закона.

Параграф 28 дава възможност за застрояване на зелените площи в София, което категорично е срещу волята и интересите на гражданите на София. Това позволява чрез проста процедура да се заобиколи изискването на чл.103, ал.4 от Закона за устройство на територията и предписанията на Общия устройстване план на София от 2009 г. Може да се направи от всеки собственик на имот – частно лице, община или държавата.

Впоследствие това не подлежи на обжалване, а контролът е силно ограничен...Нашите опасения са, че вследствие на злоумишлено тълкуване може да бъде във вреда на градската среда и качеството на живот на хората”.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени