FACEBOOK

Кризата с боклука на София се задълбочава: Контрера

Нужни са спешни мерки от страна на Столична община.

Нужни са спешни мерки от страна на Столична община. За това предупреждава зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в СОС Карлос Контрера в своята страница във Фейсбук. Той внесе и писмо до кмета Васил Терзиев с настояване в рамките на една-две седмици да се организират процедурите и да се намери решение.

А ето и причината:
„Ясно се вижда, че има сериозни проблеми с оползотворяването на РДФ горивото, както и с компоста от зелени отпадъци. Оказа се, че вместо да се изпраща за оползотворяване, част от РДФ горивото директно се загробва в депото на „Садината“, а договорът за продажба на компост е прекратен и количества се трупат на площадката на Хан Богров“, пояснява Контрера.

„Смятам, че бързо - в рамките на една-две седмици, следва да се обявят процедури за оползотворяване на РДФ горивото, като се даде възможност на максимално широк кръг лица да участват, за да не ставаме заложник на един или друг циментов завод, а РДФ горивото да се трупа. Същото е и по отношение на компоста от зелени отпадъци - необходимо е гъвкавост, осигуряване на дългосрочни договори за продажбата му, защото това дава сигурност, както и носи приходи“, допълва общинският съветник от ВМРО.

Прилагаме и съдържанието на поста и писмото на Контрера:

Не споделям оптимизма на Столична община, че сме далеч от криза с отпадъците, почистването на боклука и чистотата в София!
Ясно се вижда, че има сериозни проблеми с оползотворяването на РДФ горивото, както и с компоста от зелени отпадъци. Оказа се, че вместо да се изпраща за оползотворяване, част от РДФ горивото директно се загробва в депото на „Садината“, а договорът за продажба на компост е прекратен и количества се трупат на площадката на Хан Богров.

Смятам, че бързо - в рамките на една-две седмици, следва да се обявят процедури за оползотворяване на РДФ горивото, като се даде възможност на максимално широк кръг лица да участват, за да не ставаме заложник на един или друг циментов завод, а РДФ горивото да се трупа. Същото е и по отношение на компоста от зелени отпадъци - необходимо е гъвкавост, осигуряване на дългосрочни договори за продажбата му, защото това дава сигурност, както и носи приходи.

Затова внасям и писмо до кмета Васил Терзиев с настояване в рамките на една-две седмици да се организират процедурите и да се намери решение. Сегашната ситуация е бомба без часовников механизъм - не се знае кога ще избухне. Редно е Столична община да диверсифицира контрагентите си и за РДФ горивото, и за компоста от зелени отпадъци, за да има сигурност, че ако един се откаже или не изпълнява, то количествата могат да се насочат към друг. Противното означава да правим Стара планина 2, но от отпадъци!

Поставих тези въпроси още на сесията на СОС на 11 април, но беше направен опит темата да се неглижира. Ето и текста на писмото ми:

По време на заседанията на постоянните комисии и на сесията на Столичен общински съвет в периода 8-11 април бяха повдигнати и поставени редица въпроси от общински съветници във връзка с политиката на Столична община за оползотворяване на отпадъците. Както стана ясно – обеми от РДФ гориво вместо да се предават/продават за оползотворяване на външни контрагенти се загробват на депо „Садината“, което запълва капацитета на съществуващата клетка. Освен това е крайно нелогично РДФ горивото, което е резултат от биологично-механично третиране, т.е. преработка на битов отпадък, да се загробва като отпадък. Гражданите поставят въпроса – какъв е смисълът тогава от скъпоструващата дейност по производство на РДФ гориво.

По време на заседанията на комисиите повдигнах и въпроса за прекратения договор за продажба на компост, който се произвеждат от зелени отпадъци на площадка „Хан Богров“. Смятам, че администрацията прибързано е прекратила договора, сключен през борсата. Наличието на съдебно решение, с което се отменят текстове от приложената общинска наредба има действие занапред, а не е с обратна сила.

В този смисъл договорът можеше да бъде изпълнен, за да не се създава проблем и със съхранението на компоста, към който интересът на физически и юридически лица продължава да бъде малък. Опасявам се, че прекратяването на договора може да повлече поредните съдебни дела срещу Столична община.
Обръщам внимание, че съхраняването на РДФ горивото и компоста на площадките на СПТО води до генериране на допълнителни разходи и създава проблеми от технологично и техническо естество за нормалното функциониране на предприятието. Създадената ситуация може да доведе и до санкции за общината от страна на РИОСВ и МОСВ.

За решаване на ситуацията предлагам незабавно да се предприемат действия за обявяване на процедури за продажба на РДФ гориво и компост, включително комбинация от по-краткосрочно и по-дългосрочни договори, както и договори за бъдещи обеми. Това ще позволи наличните количества (при евентуален интерес) да бъдат оползотворени, както и да се гарантира, че занапред ще бъде сведен до минимум риска на площадките на СПТО да се трупа РДФ гориво и компост.

Напълно разбирам, че поради липсата на работещ СОС от 13.11.2023 г. до м. февруари 2024 г. се създаде управленски и политически вакуум, но и настоящата ситуация следва да бъде решена с бързи и адекватни мерки, за да не се задълбочава.
Призовавам общински съветници от всички политически партии активно да бъдат ангажирани в процеса с цел максимална ефективност и прозрачност, защото са нужни общи и консенсусни решения за града.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени