FACEBOOK

Защо още не вземаме нищо от Плана за възстановяване? Петков и Василев мотаят споразумението с ЕС

Планът все още не може да бъде финансиран, тъй като правителството не е сключило финансово споразумение с Европейската комисия за условията, по които ще бъдат привеждане и харчени парите. Очаква се то да бъде финализирано през юли. Впрочем, ако средствата са намалени заради добро справяне с пандемията, то се вижда, че приносът не е на настоящото правителство в оставка. Индикативният период приключва в края на 2021г.

“С 578 млн. евро ще бъде намалена общата сума на българския план за възстановяване и устойчивост, а причината е, че трябва да бъде актуализиран спрямо реалното отражение на пандемията от COVID-19 върху българската икономика.

70% от сумата се определя въз основа на населението, БВП на глава от населението и съотношението на средната безработица за 2015-2019 г. спрямо средните нива за ЕС. За останалата една трета от сумата във формулата безработицата се заменя от намаляването на реалния БВП през 2020 г. и кумулативната загуба в реалния БВП през периода 2020-2021 г. Тъкмо тази последна част е коригирана въз основа на публикуваните от статистическата агенция на ЕС - Евростат, данни за растежа на БВП.”


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени