FACEBOOK

ЕК с 5 предупреждения за България

 

ЕК издаде 5 предупреждения за неприлагане на европейското законодателство в България. Те са свързани с различни области - от рисковете за наводнение и защитата на издаваните шенгенски визи до правата на обвинените и електронното правосъдие. 3 от наказателните процедури са стари и комисията не е доволна от обяснението на властите за причините за забавяне, а 2 от нарушенията са нови.

ЕК откри наказателна процедура срещу България за това, че не използва системно 2D баркод за защита от фалшификации на издаваните от нея шенгенски визи. Нова наказателна процедура започва и за неправилно прилагане в българското законодателство на Директивата относно укрепването на презумпцията за невиновност.

Още две наказателни процедури по политиките за правосъдие остават отворени заради неизпълнени ангажименти: право на информация  и електронно правосъдие.

Другата точка, по която ЕК сни смъмри е управлението на водите. През февруари 2023 г. комисията призова София да изпълни задълженията си на член и да приключи прегледа на плановете за управление на речните басейни и за управление на риска от наводнения. Правителството на Денков приключи общественото обсъждане на плановете до 2027 г. на 10 септември, но те още на са приети.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени