FACEBOOK

ЕК ни съди и стартира наказателни процедури по 7 точки, властта е уличена за кои бизнеси лобира

България се оказа най-мъмреният член на Общността, след като Европейската Комисия изстреля към София невиждан до момента залп от предупреждения за наказателни процедури за неспазване на задължителни политики. А в един от случаите решението е предаване на съда на ЕС, където веднъж вече загубихме дело, което ни струва €77 млн. Болезнените точки, маркиращи лошо управление на кабинета са 7.

Съдът е заради неспазване на задълженията за морска стратегия – и сами знаем какъв огромен проблем имаме с чистотата на водата и грижата за почти унищожената флора и фауна. От октомври 2018 г. се бавим по въпроса, няколко пъти ни е напомняно, а ние се правим на неразбрали, заради което сега ни наказват.

Втората тема, по която ни санкционират е липсата на национална програма за управление на радиоактивни отпадъци по европейските правила за отработеното гориво. Тя е трябвало да бъде готова до 23 август 2015 г. Напомняме, че от 2 години мандатът на независимия ни орган в този сектор – АЯР, е изтекъл, а членовете му – в пенсионна възраст, си траят и вземат огромните заплати за невършене на нищо.

Третата тема отново е от сектора – отказваме да въведем променените европейски правила за радиация, което е трябвало да сторим до 6 февруари 2018 г. Това е последно предупреждение и следва съд.

Наказание ни се налага и за неспазване на правилата на ЕС за изискванията за продажба на минерални и изворни води. В разрез с европейското законодателство у нас не действа изискването да се посочва наименованието на извора върху етикетите. Освен това българското законодателство не забранява пускането на пазара на води под повече от едно търговско описание, когато произхождат от един и същи извор, което също е в противоречие с европейските правила.

Следващата процедура е свързана с „настоятелен призив” България да спазва задълженията си по правилата за опазване на природните местообитания и защитените видове, включени в мрежата "Натура 2000". Екоминистерството обаче не пожела да спре дори показното нарушение на братя Диневи със застрояване на защитен терен над СВ. Влас и се наложи това да бъде сторено от прокуратурата. България е определила само 22 от 229 обекта от значение за ЕС като защитени зони, за които е изтекъл 6-годишният срок, и не е успяла да определи подробни цели и мерки за тяхното опазване.

Следващата санкция е заради законодателен пропуск в правилата за контрол над опасните вещества заради последиците от големи аварии. Странно е, че при непрекъснатите взривове с жертви във военни заводи и мини това не е сторено от нас, но и показва за кои конкретни олигарси работи властта – тези, които държат съответните производства. Някои технически разпоредби също са били отразени неправилно в националното законодателство.

ЕК ни уличава и в проблем и с търговските регистри, който е трябвало да решим до 8 юни 2017 г., но ние не само не сме го направили, а е известно и как преди 2 лета ТР у нас напълно спря за дни. Принципният проблем, встрани от технически, води до невъзможност европейските граждани да получат полагащата се по европейското законодателство открита информация. Липсата на обща свързаност създава усложнения бизнес регистрите в други държави от ЕС да сътрудничат с българския, което означава, че властите ни лобират за престъпността и кражбата на фирми и собствености, включително за имотната мафия.

ЕК ни кури и за неправилно прилагане на някои разпоредби за нефинансово отчитане. Не изискваме изрично от дружествата да разкриват информация според европейските правила, например по въпросите на правата на човека, корупцията и подкупите, и управлението на риска и процедурите за надлежна проверка.

ЕК излезе и с отделно решение, че ще продължи наказателната процедура срещу България в областта на услугите за нарушаване на правилата за услугите и законодателството за адвокатурата. 


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени