FACEBOOK

ЕК иска регулация на криптовалутите: БНБ

Европейската комисия работи по въпроса с регулирането на пазара на криптовалути, става ясно от статията на подуправителя на БНБ Нина Стоянова, която отговаря за управление "Банково", публикувана в последния бюлетин на Асоциацията на банките в България. Причината за това са огроният интерс и голямата неустойчивост на тези книжа.

В публикацията си Стоянова пише, че като част от Пакета за цифровите финанси Европейската комисия публикува предложения за разработване на три регламента и един от тях е Регламент за пазарите на криптоактиви. Регламентът дава дефиниция на понятието "криптоактив" и определя основните видове криптоактиви, разделени в три основни категории: Токени, обезпечени с активи, Токени за електронни пари и "Обикновени" криптоактиви, които не попадат в никоя от горните категории.

Подуправителя на БНБ обяснява, че публичното предлагане на Токени, обезпечени с активи, ще може да се извършва само от лицензирани в ЕС кредитни институции или от лица, които притежават предвидения в регламента лиценз, като винаги ще е необходимо публикуването на бяла книга (white paper) - специален информационен документ, за който има определени изисквания за съдържание. Предвидено е задължение за поддържане на резерв от активи, с който са обезпечени токените, в това число има предвидени правила за неговия състав, поддържане, управление и инвестиране.

Токени за електронни пари ще могат да се издават само от лицензирани кредитни институции или дружества за електронни пари, отново след публикуване на "бяла книга" и при спазване на някои специфични за дейността изисквания.

За публичното предлагане на т. нар. "Обикновени" криптоактиви, които не попадат в никоя от горните категории е достатъчно единствено емитентът да е установен в Европейския съюз и да е публикувал информация в бяла книга.

Според Нина Стоянова Регламентът дефинира една нова група финансови институции, различни от издателите на токени, наречени доставчици на услуги по криптоактиви. "Тази нова група финансови институции ще подлежи на лицензионен режим и в зависимост от обхвата на своя лиценз тези доставчици ще могат да извършват следните спомагателни услуги: Отговорно пазене и администриране на криптоактиви от името на трети лица; Опериране на платформа за търговия с криптоактиви; Обмяна на криптоактиви за фиатна валута, която е законно платежно средство; Обмяна на криптоактиви за други криптоактиви; Изпълнение на поръчки за криптоактиви от името на трети лица и продажба на криптоактиви; Получаване и предаване на поръчки за криптоактиви от името на трети лица; Предоставяне на съвети относно криптоактиви", пише Нина Стоянова. Тя обяснява, че ако доставчикът на услуги по криптоактиви има необходимост от изпълнението на платежни операции, той следва или сам да притежава лиценз за предоставянето на платежни услуги, или да използва подизпълнител, който е лицензиран за тази дейност.

"Регламентът предвижда по-сериозни надзорни изисквания, включително директен надзор от Европейския банков орган за издателите на т. нар "значими токени" - токени, чиято обща стойност надвишава определен праг. Предвидени са и правила относно предотвратяването на пазарни злоупотреби, включващи криптоактиви, като например: задължение за разкриване на вътрешна информация и условия за отлагане на разкриването; забрана за търговия с вътрешна информация; забрана за незаконно разкриване на вътрешна информация и забрана за манипулиране на пазара", уточнява подуправителя на БНБ.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени