FACEBOOK

Даваме 30% повече за храна: НСИ

В структурата на общия разход на българина с най-голям относителен дял са харчовете за храна и безалкохолни напитки (29,5%) спрямо същото тримесечие на 2021 г., сочат последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Следвани от разходите за жилище (18,8%), данъци и социални осигуровки (13,6%) и транспорт и съобщения (12,1%).

 Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 1 821 лв. и се увеличава с 13,3%. Припомняме, че сходни са и показателите на инфлацията у нас за същия период.

През първото тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,7%, а делът на дохода от натура е 0,3%.

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9,6% спрямо същото тримесечие на 2021 година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56,9%), следван от доходите от пенсии (30,9%) и от самостоятелна заетост (4,9%). Спрямо първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1,7%. Делът на доходите от пенсии намалява с 0,4%, а на доходите от самостоятелна заетост с 0,6%.

Доходът от работна заплата нараства от 1 011 на 1 142 лв. (с 12,9%). От самостоятелна заетост намалява от 100 на 97 лв. (с 2,6%). Доходите от пенсии се увеличават от 574 на 619 лв. (със 7,9%), а парите от социални обезщетения и помощи намаляват от 57 на 40 лв. (с 30,9%).

 


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени