FACEBOOK

В 13 от столичните райони живее 73,8% от населението на София, според НСИ

73,8% от населението на София живее в 13 от всички 24 столични района. Най-много са жителите на „Люлин“ и „Младост“ – съответно 106 112 и 104 047 души.


Останалите райони с над 50 –хилядно население са: „Красно село“, „Витоша“, „Студентски“, „Подуяне“, „Триадица“, „Слатина“, „Надежда“, „Искър“, „Лозенец“, „Овча купел“ и „Красна поляна“.
С най-малко жители е район „Банкя“ - 12 747 души.

Въпреки всеобщото мнение, че София вече приютява близо 1,7 млн. души, официалните данни от преброяването на Националния статистически институт през 2021 г. сочат, че столичани са 1 274 290 души, или почти 20% от населението на страната.

През септември 2021 г. софиянци, надхвърлили 65-годишна възраст са 249 605 души (19.6% от населението). Спрямо предходното преброяване през 2011 г. тази група се увеличава с 47 977 души.


В район „Средец“ е най-голям делът на възрастните над 65 години - 31.8%.

Хората на възраст от 15 до 64 години са 838 390, или 65.8% от населението в града. За 10 години тази група е намаляла с 92 333, или с 9.9%.

Най-голям дял на хора в трудоспособна възраст живеят в район „Студентски“ – 73,1%

Увеличава се броят на децата от 0 до 14-годишна възраст - от 159 хил. през 2011 г. на 186 хил. през 2021 г., или със 17% повече.

Най-висок е делът на децата в район „Витоша“ – 18,3%.
Написать в борис ангелов


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени