FACEBOOK

Българският е майчин език за 5 млн. у нас

За 85,3% от населението на България българският език е майчин, сочат данните на НСИ. Това важи за 5 037 607 души у нас. Турският е роден за 514 386 души (8,7%), а ромският  за 227 974 души  (3,9%). Друг майчин са посочили 62 906 души или 1,1%.

Лицата, които заявиха, че не могат да определят на кой език са проговорили са 10 633 (0,2%). "Не желая да отговоря" са отбелязали 49 602, или 0,8% от отговорилите лица.

Връзката между етническото самоопределение и самоопределянето по майчин език е силно изразена. Най-еднородна по майчин език е българската етническа група - сред отговорилите и на двата въпроса за етнос и майчин език 99,1% от лицата в тази категория посочиха българския за майчин език, 15 687 (0,3%) - турския, 11 216 (0,2%) - ромския, и 10 224 (0,2%) - друг.

Сред самоопределилите се към турската етническа група за 481 521 души (95,8%) родният език е турският, а за 19 354, или 3,8%, майчин е българският.

Ромската етническа група e малко по-разнородна в своето самоопределение по майчин език - 215 792 души, или 82,8% са посочили ромския за майчин език, 29 489, или 11,3% - български и 14 185, или 5,4% - турски.

Териториалното разпределение на населението според посочения роден език до голяма степен е идентично с разпределението по етническа принадлежност, става ясно още от данните на НСИ.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени