FACEBOOK

БАБХ опроверга информация за месо от болни животни в търговската мрежа

Българската агенция по безопасност на храните опроверга информацията, според която не е имало реални огнища на болестта „Чума по дребните преживни животни“. От агенцията категорично отрекоха и част от труповете на умъртвените животни да са попаднали при месопреработвателите.

След взети проби и лабораторното потвърждаване на заразата са издадени заповеди, с които са обявени епизоотични огнища. В тях са разпоредени и необходимите мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта, включително убиване по хуманен начин и обезвреждане на всички засегнати и контактни дребни преживни животни чрез евтаназия. Предвид извънредните обстоятелства и с цел недопускане разпространението на заболяването, труповете на животните и контаминираният материал са унищожени при официален надзор чрез загробване на място определено от съответната община.

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, принудителното убиване по хуманен начин се извършва в присъствие на комисия, определена със заповед на директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). В комисията се включват: собственика на стопанството, трима служители от ОДБХ, представител на общинската администрация и регистрирания ветеринарен лекар, сключил договор за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите, представител на развъдна асоциация регистрирана по чл.29, от Закона за животновъдството. За извършените действия се изготвят протоколи за унищожаване/убиване на животни по утвърден образец, които се подписват от комисията.

Загробването на животни се извършва в присъствието на комисия, определена със заповед на директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). В комисията се включват: собственика, 3-ма служители от ОДБХ, представител на общинската администрация и регистрирания ветеринарен лекар, сключил договор за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите, като се изготвят протоколи за загробване на животни по утвърден образец, които се подписват от комисията. В протокола се описват вида, броя животни, индивидуални номера на средствата за идентификация, възраст, тегло и порода.

При унищожаването на труповете на животните и контаминирания материал на са използвани мобилни инсталации за изгаряне, предвид обстоятелството, че е използвано загробване.
Собствениците на унищожените животни се компенсират по реда на чл. 141-148 от ЗВД.

По отношение на твърдението в публикацията, че земеделските стопани в засегнатите общини са получили символични обезщетения, бихме искали изрично да посочим, че изплатените обезщетения на стопаните във връзка с ограничаване и ликвидиране на огнищата на болестта „Чума по дребните преживни животни“ е в размер на 826 464, 40 лева.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени