FACEBOOK

Българските ученици искат да изучават по-обстойно информатика и информационни технологии

Какви отговори дадоха младежите, участвали в дискусиите за дигитализацията, на въпросите, които им зададохме за дигиталното образование по време на дискусиите от проекта по Програма Еразъм+?

61% от почти 600 анкетирани смятат, че обучението в училище по Информатика и Информационни технологии не е достатъчно.

Анкетите бяха проведени по време на дискусиите от проекта "Дигитализацията: диалог с националните и регионалните институции и лидери за реализация, култура и грамотност за младите българи". Те представляват обратна връзка от младежите, защото идеята на проекта е диалог, в който младите хора са равностойни участници, заедно с представителите на институциите. Проекта има за цел да поставим основите на нова стратегия за дигитализация в българското образование.

Сега двата предмета се изучават по един час седмично. Попитахме ги също колко часа седмично трябва да се изучава Информатика и колко часа седмично Информационни технологии.
Средният брой часове седмично, според тях, трябва да бъде три за всеки от предметите.
Наред с другите предложения, 34% от тях искат да има повече часове по тези предмети, 44% искат двата предмета да се изучават по-обстойно.

Попитахме ги също дали умеят да различават истинската от фалшивата информация. 85% от младите хора, участвали в дискусиите, са уверени, че могат да различат истинската от фалшивата информация в мрежата.
Над 90% от младежите оценяват важността на дигиталното образование за своята реализация.
Младите хора искат повече оборудвани кабинети, които да им позволят модерно, иновативно и интересно обучение в училище.

Добър пример за това, който успяха да видят част от участниците в дискусиите, е оборудваната в 23 СУ в София Смарт класна стая. Тя е първата в България, създадена е през 2013 г. по проект на Junior Achievеment. В нея учениците изучават икономически дисциплини, като предприемачество, а кабинетът, който е оборудван с таблети и мултимедийни екрани, както и със специална софтуерна платформа, им позволява обучението да се провежда на проектен принцип, в реално време, като учениците имат достъп до системата, включително от домашните си компютри.

Благодарение на това обучението за младежите е интересно, а успеваемостта им е по-висока от средната.
Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм+ на ЕС.


Няма коментари към тази новина !

 
© sofia.media всички права запазени