Дигитализацията: диалог с националните и регионалните институции и лидери за реализация, култура и грамотност за младите българи

Дискусии за дигитализация на младите хора в България Кюстендил 14 и 15.06.2018 г. София 05.10.2018 г. Перник 12.10.2018 г.

Дигитализацията

Дигиталните технологии са важна част от съвременния живот и задължително условие за добра реализация, особено на младите хора, които са граждани не просто на населените си места, а на Обединена Европа.

В поредица от дискусии ще дадем възможност на младежи от областите София, Перник и Кюстендил да бъдат равностоен партньор с представители на институциите в дебат за нова стратегия за дигитализация и за по-добро дигитално образование.


Бихме искали да насърчим онези, които създават държавните и регионалните политики в областта на образованието, и в частност дигиталното образование, да предприемат промени за повече възможности за младите хора в България.

Цифровите технологии са ключ и за интеграцията на хората в неравностойно положение - за по-добро образование, за създаване на собствен бизнес без зависимост от локацията, за получаване на надомна работа и т.н.


Ако сте на възраст между 13 и 29 години, можете да се включите в дискусиите.